Dlouhodobě spolehlivé izolační řešení, které odstraňuje tepelné mosty ve styku stěn se základy, pod dveřmi, parapety apod. Pro většinu staticky zatížených tepelných mostů je k dispozici naše řešení s bloky FOAMGLAS® PERINSUL. Mohou přenést vysoké zatížení, nestlačují se, nestárnou, neabsorbují vlhkost a zachovávají si své vlastnosti po celou dobu životnosti budovy. Profesionální řešení, které umožňuje objektivní posouzení statickým výpočtem.

Systémové benefity

 • Kvalita: Kvalitní a rovnoměrná tepelná ochrana při zachování únosnosti (bez dodatečných podpůrných prvků).
 • Cenová efektivita: Efektivní řešení za rozumnou cenu pro maximální tepelnou ochranu a minimální náklady na energie.
 • Dlouhá životnost: Optimální izolace a ochrana proti vlhkosti po celé generace.
 • Bezpečnost: Bloky lze snadno zkracovat beze ztráty únosnosti. Nehrozí poškození při natavování asfaltových hydroizolačních pásů nebo při kontaktu s horkým asfaltem.
 • Funkčnost: Tepelná izolace a nosný prvek zdiva v jednom. Dokonale odstraňuje tepelné mosty v patě zdiva. Izolační bloky lze kombinovat s většinou běžně používaných typů a rozměrů zdících materiálů.
 

Technické listy

   Technické listy výrobku

     Bezpečnostní listy materiálů

       Široká nabídka výrobků

       Nabízíme Vám řadu izolačních výrobků a příslušenství pro vytvoření dokonalého řešení přizpůsobeného Vašemu konkrétnímu projektu. V závislosti na Vašich požadavcích (tepelný odpor, pevnost v tlaku, aplikace apod.) máme na výběr ze široké škály izolačních výrobků a příslušenství. Další informace naleznete na stránkách našich výrobků. 

        

       Související referenční projekty

       Právní upozornění

       Informace vztahující se k produktům / systémům / řešením nabízeným Společností, které jsou uvedené na této webové stránce, jsou poskytovány v dobré víře a pouze za účelem podání informací obecného charakteru. Tyto obecné informace jsou vždy podřízeny specifickým produktovým podmínkám / zvláštnímu právnímu upozornění, s jehož obsahem se mohou uživatelé seznámit zde: Právní upozornění.