Materiały izolacyjne w projektach budowlanych

Najważniejsze różnice między termoizolacją ze szkła komórkowego FOAMGLAS®, a innymi materiałami termoizolacyjnymi w projektach budowlanych.

Wodoodporny a wodoodporny

Zarówno termoizolacja pochodzenia mineralnego jak i pochodzenia sztucznego nie jest wodoodporna. Izolacja ze szkła komórkowego jest nie tylko wodoodporna, ale także całkowicie szczelna w swej strukturze. To dzięki strukturze komórkowej, czyli milionów szczelnie zamkniętych komórek szklanych, woda nie może przeniknąć przez szkło komórkowe.

Termoizolacja FOAMGLAS® pozostaje sucha zarówno w określi okresie zimowym jak i letnim, podczas opadów atmosferycznych i rosnącej wilgotności, a nawet podczas powodzi. Dlatego szkło komórkowe zawsze zachowuje swoje pierwotne właściwości izolacyjne, a tym samym swoje unikatowe cechy.

Potwierdza to badanie FIW * z 2017 r., oparte na próbkach pobranych z czasu instalacji tego materiału na obiektach 30–50 lat temu. Oznacza to również, że termoizolacja ze szkła komórkowego całkowicie chroni budynek i jego elementy przed przenikaniem wody, niezależnie od typu zastosowanej termoizolacji FOAMGLAS®.

* FIW: Instytut Badawczy Materiałów Izolacyjnych - Monachium

Paroszczelny a pochłaniający parę wodną

Materiały termoizolacyjne ze strukturą pochłaniającą parę wodną nie zapewniają żadnej ochrony przed kondensacją. Gdy występuje kondensacja, stają się mokre i tracą większość swoich właściwości termoizolacyjnych.

Kondensacja zawsze prowadzi do przyspieszonego procesu starzenia się wszelkich materiałów. Stają się one wilgotne, co z kolei skutkuje zwiększoną częstotliwością napraw lub wcześniejszą koniecznością pełnej renowacji.

W wielu typach budynków - w zależności od zastosowania, wilgotności wewnętrznej i rodzaju konstrukcji - kondensacja może nawet spowodować uszkodzenia strukturalne, co z kolei zagraża stabilności budynku. Materiały izolacyjne pochodzenia sztucznego są niezłe, ale wciąż nie są całkowicie odporne na parę wodną.

Termoizolacja ze szkła komórkowego jest całkowicie odporna na parę wodną. Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej jest nieskończony. Nie ma ryzyka przenikania kondensatu, ani do materiału, ani do konstrukcji.

Materiał nie pęcznieje i nie będzie wspomagał rozwoju pleśni, grzybów. Gdy na łączeniach stosowane są również systemowe masy klejące, izolacja ze szkła komórkowego nie wymaga żadnej innej bariery paroszczelnej.

Zachowanie pod obciążeniem

Wytrzymałość na ściskanie określa stopień, w jakim materiał jest odporny na siły ściskające bez zniekształcania. Jest wyrażona jako siła podzielona przez powierzchnię.

Europejska norma EN826 określa wytrzymałość na ściskanie materiałów termoizolacyjnych. Ten standard akceptuje 10% zniekształcenia. Większość materiałów izolacyjnych jest testowana zgodnie z europejską normą EN826. Oznacza to, że w Twoim obiekcie dopuszcza się deformacje, np. dla każdych 20 cm izolacji może się szybko zdeformować o 2 cm, co prowadzi do naprężeń w hydroizolacji, a w rezultacie do pęknięć.

Suplement do EN826, europejski załącznik EN826, nie dopuszcza zniekształceń ani ugięć. Termoizolacja szkłem komórkowym FOAMGLAS® jest zgodna z tym dodatkowym standardem, dzięki unikatowej strukturze zamkniętych komórek szklanych.

To sprawia, że nasza termoizolacja jest niezwykle mocna. Szkło komórkowe okazuje się wielokrotnie bardziej wytrzymała niż jakikolwiek inny rodzaj materiału termoizolacyjnego w tych bardzo restrykcyjnych warunkach przeprowadzonych testów i to z 0% odkształceniem.

Dlaczego to jest ważne?

Architekci, inżynierowie i wykonawcy muszą stawić czoła poważnym wyzwaniom, gdy obszar wymagający termoizolacji musi być w stanie wytrzymać duże obciążenia. To istotne np. dla dachów tarasowych czy parkingowych lub dla zastosowań w strefach podziemnych budynku.

Jeśli wbudowana warstwa termoizolacyjna jest ściśnięta, ma to wpływ na hydroizolacje i pokrycia. Zmniejsza się ważne zadanie hydroizolacji i może występować podziemne osiadanie pod płytą fundamentową.

Przy zastosowaniu izolacji ze szkła komórkowego FOAMGLAS® nie ma tych problemów. Szkło komórkowe jest w niezwykłym stopniu odporne na ściskanie i to bez jakichkolwiek odkształceń.

Co to konkretnie oznacza?

Wytrzymałość na ściskanie szkła komórkowego FOAMGLAS® jest różna w zależności od typu i mieści się w przedziale od 50 do 160 ton / m². Mówiąc obrazowo oznacza to, że gdyby 1 m² szkła komórkowego obciążało stado słoni, to i tak szkło by się nie odkształciło.

Innymi słowy: termoizolacja FOAMGLAS® jest termoizolacją wyjątkowo odporną na ściskanie. Termoizolacja FOAMGLAS® nie wygina się, ani nie odkształca pod obciążeniem.

W rzeczywistości nawet jeśli konieczne jest wykończenie powierzchni twardymi materiałami, ciężkie wierzchnie płyty wyrównawcze stanowiące duże obciążenie konstrukcji, są często niepotrzebne przy zastosowaniu stabilnej i trwałej warstwy termoizolacji FOAMGLAS®.

Rozszerzalność cieplna

im niższa, tym większa stabilność

Materiały kurczą się wraz z obniżaniem temperatury i rozszerzają się pod wpływem ciepła. Współczynnik rozszerzalności cieplnej wskazuje, w jakim stopniu zachodzi to zjawisko.

Oto przykłady współczynników rozszerzalności cieplnej kilku materiałów budowlanych:

 • Termoizolacje:
  Termoizolacja z tworzywa sztucznego: (od 50 do 70) x 10-6 / K
  Termoizolacja ze szkła komórkowego: 9 x 10 -6 / K
  Wełna kamienna: 7 x 10-6 / K
 • Inne materiały budowlane:
  Aluminium: 23 x 10-6 / K
  Beton: 10 x 10-6 / K
  Stal: 12 x 10-6 / K

Im niższy współczynnik rozszerzalności, tym mniej materiał kurczy się lub rozszerza przy zmieniających się temperaturach.

Ale co to oznacza dla właściwości materiału termoizolacyjnego?

Wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej ma wpływ na stabilność wymiarową materiału termoizolacyjnego. W niskich temperaturach klasyczny materiał termoizolacyjny kurczy się i powoduje powstanie szczelin i spękań lub osiadanie, co prowadzi do powstawania mostków termicznych. Ma to poważne konsekwencje dla wydajności izolacji termicznej, a tym samym dla efektywności energetycznej budynku.

Kurczenie się wytwarza również poziomą siłę ciągnącą na membranie dachowej. Rezultat - membrana dachowa starzeje się szybciej i będzie musiała zostać wcześniej naprawiana lub wymieniona.

Pod wpływem ciepła materiał termoizolacyjny o wysokim współczynniku rozszerzalności cieplnej będzie zwiększał swoją objętość. Może to prowadzić do uszkodzenia pokrycia dachowego i spowodować nieszczelności. Prowadzi to również do skrócenia żywotności dachu, częstszych prac konserwacyjnych, napraw i może skutkować koniecznością wymiany całego uwarstwienia pokrycia dachowego znacznie wcześniej niż przewidywano.

Trwałość mocowania

Mocowanie mechaniczne jest odpowiednie dla materiałów termoizolacyjnych wrażliwych na zmiany temperatury. To zjawisko przekłada się na szczelność połączeń, hydroizolacji, membran, które wówczas poddawane są siłom ściskającym i rozciągającym.

Pomimo mechanicznego mocowania, czasami obserwuje się powstawanie nierówności na powierzchniach membran dachowych. Powoduje to w nich dodatkowe naprężenia i zmniejsza ich żywotność.

Mechaniczne mocowanie obejmuje również liczne przejścia przez warstwę termoizolacyjną, aby dotrzeć do konstrukcji nośnej. Te penetracje powodują powstanie mostków termicznych poprzez przebicia tych warstw i , co zwiększa ryzyko nieszczelności i przecieków.

Współczynnik rozszerzalności cieplnej termoizolacji szkłem komórkowym jest zbliżony do współczynnika dla betonu i stali. Ta właściwość sprawia, że można stosować kleje do mocowania materiału termoizolacyjnego bez ryzyka jego rozerwania lub pełzania. Termoizolacja szkłem komórkowym FOAMGLAS® przedłuża żywotność membran dachowych, warstw uszczelniających i ogólnie hydroizolacji.

Odporność na chemikalia i szkodniki

Typ i różna struktura materiałów termoizolacyjnych, zarówno pochodzenia mineralnego, jak i pochodzenia sztucznego sprawia, że są wrażliwe na rozpuszczalniki, kwasy, bakterie, grzyby, larwy oraz wszelkiego rodzaju pasożyty. Materiały te mogą również przyciągać szczury i myszy, ponieważ są to dogodnym środowiskiem do gniazdowania.

Prowadzi to do inwazji na dachy, ściany i tzw. podłogi pływające. Ubytki i korytarze, które tworzą szkodniki zmniejszają izolacyjność tych materiałów i prowadzą do braku ciągłości izolacji termicznej.

Podstawowe materiały używane do produkcji tych termoizolacji często nie mają odporności na oleje i inne produkty petrochemiczne. Przez to nie nadają się do ocieplania podłóg i posadzek przemysłowych oraz tych przeznaczonych do ruchu pojazdów.

Termoizolacja ze szkła komórkowego jest materiałem nieorganicznym. Nie gnije, nie wspomaga rozwoju grzybów, pleśni, ani nie przyciąga żywych organizmów. Jest obojętna chemicznie i biologicznie. Jest to materiał niewrażliwy na węglowodory i stanowi doskonałą barierę dla gazu radonowego. Szkło komórkowe pozostaje zawsze w niezmienionej formie, nawet po blisko pięćdziesięciu latach!

Interesujące?

Czytaj więcej