Rakennusmateriaalien palokäyttäytyminen

Eurooppalaisten määräysten ja standardin EN 13501-1 mukaan

Fire has no chance with FOAMGLAS insulation

Eurooppalaisessa standardissa EN 13501-1 esitetään kaikkien rakennustuotteiden ja -elementtien palotekniseen käyttäytymiseen perustuva luokitusmenettely.

Rakennusmateriaalin palokäyttäytymisen luokittelemiseksi tuotteista testataan:

  • materiaalin tai tuotteen paloreaktio, jossa arvioidaan sen suorituskykyä kuumuudelle altistumisen ensimmäisten minuuttien aikana (esim. syttyminen, lämmön vapautuminen, palon leviäminen, savu, pisarat). Näin ollen Euroopassa kaikki rakennustuotteet ovat määräysten piirissä ja standardisoidaan standardin EN 13501-1 mukaan esittämällä kunkin paloreaktio luokitusjärjestelmällä A1 => F sekä alaluokka "s" = savu ja "d" pisarat.   
  • Loppukäyttäjäjärjestelmien palonkestävyys, esim. seinät, katot, rakenteelliset elementit: käyttäytymisen arviointi tietyn standardisoidun paloskenaarion aikana: rakenne, vakaus, lämmöneristys, eheys ... Euroopassa loppukäyttäjäjärjestelmät määritetään ja standardisoidaan standardisointisarjan EN 13501-2–4 mukaisesti, kattopäällysteiden osalta ulkoinen palonkestävyys standardin EN 13501-5 mukaisesti.

Euro-luokat, jotka on jaettu edelleen alaluokkiin, ottavat huomioon myös lisävaikutuksia, kuten savunmuodostus ja palopisarat. Nämä alaluokat on määritettävä käytettäville rakennustuotteille.

FOAMGLAS®-tuotteet ja niiden palokäyttäytyminen

FOAMGLAS®-laatat kuuluvat eurooppalaisen standardin mukaan paloluokkaan A1 "Ei vaikuta tuleen" – perustuu komission päätökseen 2003/424/EY kesäkuun 6. päivältä 2003 luokkaan kuuluvien tuotteiden vahvistamisesta . Perusvaatimuksena on materiaalin orgaanisten ainesosien rajoittaminen enintään 1 prosenttiin; vastaa standardia 13501-1. FOAMGLAS®-eriste ei vaadi sideaineita, palonestoaineita tai muista lisäaineita, ja koska se koostuu mineraaleista, se ei anna polttoainetta tulelle.

A1-luokkaan kuuluvien päällystämättömien FOAMGLAS®-laattojen lisäksi tehtaalla valmistetaan joitakin päällystettyjä tai pinnoitettuja FOAMGLAS®-tuotteita. Osa näistä FOAMGLAS®-tuotetyypeistä kuuluu luokkaan A1 tai A2, jotkin taas luokkaan D tai jopa E, koska niiden ylä- tai alapinta on päällystetty tai käsitelty loppukäytön mukaan helposti asennettavaksi ja sijoitettavaksi tukiinsa. Esimerkiksi FOAMGLAS READY -sarjat kuuluvat luokkaan E, koska näiden harkkojen/levyjen asennusvalmis pinta on sulava tai lämpömuovattava, jolloin tuotteiden työstäminen on vedeneristystyömailla helpompaa. Kaikkien FOAMGLAS®-tuotetyyppien, myös pinnoitettujen ja päällystettyjen, ydinkerros kuuluu edelleen luokkaan A1.

 

FOAMGLAS®-tuotteiden palokäyttäytyminen

FOAMGLAS®-levyjä käytetään erilaisiin tarkoituksiin, kuten seininä, kattoina, rakennuselementtejä, ja useita kokonaisia järjestelmiä on testattu ja luokiteltu. 

Maakohtaiset määräykset

Eurooppalaiset EN 13501 -paloluokitukset ja raportit ovat käytettävissä kaikkialla Euroopassa, ja kaikki EU:n jäsenmaat ovat hyväksyneet ne. EN 13501 -sarjan mukainen palotesti- tai luokitusraportti on voimassa kaikissa EU:n jäsenmaissa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkien rakennusten tai käyttötarkoitusten palomääräykset olisivat samat kaikkialla EU:ssa. Itse asiassa paikalliset viranomaiset asettavat omia turvallisuusvaatimustasoja osana rakennus- ja käyttölupien myöntämistä. Jossakin maassa esimerkiksi paloluokka B riittää ulkoseiniin, joissakin toisissa maissa paloluokan on oltava vähintään A2. Määritysmenetelmä on kuitenkin sama kaikissa maissa.

Muuta

kiinnostavaa luettavaa