Brandgedrag van bouwmaterialen

Europese regelgeving en normalisatie volgens EN 13501-1

Fire has no chance with FOAMGLAS insulation

De Europese norm EN 13501-1 geeft de procedure voor de classificatie van het gedrag bij brand voor alle producten en bouwelementen.

Om het brandgedrag van een bouwmateriaal te classificeren, worden producten getest op:

  • De brandreactie van het materiaal of een product, waarbij de prestaties bij blootstelling aan hitte in de eerste minuten worden geëvalueerd (bijv. ontsteking, vrijkomen van warmte, brand uitbreiding, rook, druppels,). Als zodanig zijn in Europa alle bouwproducten gereglementeerd en gestandaardiseerd volgens EN 13501-1 door de brandreactie uit te drukken volgens een classificatiesysteem met klassen A1 => F en een sub categorisering op "s" rook en "d" druppels.  
  • De brandwerendheid van systemen voor eindgebruik, bv. wanden, plafonds, structuurelementen, waarbij het gedrag tijdens een bepaald specifiek gestandaardiseerd brandscenario wordt geëvalueerd en waarbij het systeem tijdig wordt beoordeeld op zijn gedrag inzake structuur en stabiliteit, thermische isolatie, integriteit, ... Als dusdanig worden binnen Europa systemen voor eindgebruik gereguleerd en gestandaardiseerd volgens de reeksen EN 13501-2 tot 4 en voor dakbedekkingen, de uitwendige brandwerendheid volgens een classificatie volgens EN 13501-5.

In de Euroklassen, die zijn onderverdeeld in aanvullende subklassen, wordt ook gekeken naar bijkomende effecten, zoals rookontwikkeling en brandende druppels. Deze subklassen moeten worden gespecificeerd voor de toe te passen bouwproducten.

 

FOAMGLAS® producten en hun brandgedrag

FOAMGLAS® -platen behoren tot klasse A1 'Geen bijdrage tot brand' volgens de Europese norm - bepaald door de Beschikking van de Commissie van 6 juni 2003 (2003/424/EG) met het opstellen van een productenlijst. De basisvereiste hiervoor is de beperking van het organisch materiaal aandeel tot maximum 1%; dit is in overeenstemming met EN 13501-1.

FOAMGLAS® -isolatie heeft geen bindmiddelen, brandvertragers of andere additieven nodig en vormt door zijn minerale samenstelling geen brandstof voor brand.

 

Naast de ongepleisterde FOAMGLAS® -platen, klasse A1, worden sommige andere FOAMGLAS® -producten in de fabriek met een gecoat of bepleisterd oppervlak vervaardigd. Sommige van die producten behoren tot klasse A1 of A2, andere tot klasse D of zelfs klasse E, omdat die FOAMGLAS® -producten aan de boven- of onderzijde gecoat of bekleed zijn met het oog op hun eindgebruik, zodat ze gemakkelijk kunnen worden geplaatst en geïntegreerd met een steun. De FOAMGLAS® READY-reeks behoort bijvoorbeeld tot klasse E, omdat die blokken/platen kant-en-klaar zijn gemaakt met een smeltbare of brandbare bekleding voor een eenvoudige toepassing op de bouwplaats met de waterdichtingssystemen. Het kernmateriaal van alle FOAMGLAS® -types, ook met gecoat of bepleisterd oppervlak, blijft klasse A1.

FOAMGLAS® producten en hun brandwerendheid

Omdat FOAMGLAS® -platen in verschillende eind toepassingen worden gebruikt, zoals wanden, plafonds en structuurelementen, zijn verschillende systemen getest en geclassificeerd.

 

Nationale voorschriften

De Europese brandclassificaties en rapporten volgens de reeks EN 13501 zijn in heel Europa van toepassing en worden in alle EU-lidstaten aanvaard. Een brandtest- of classificatierapport volgens de EN 13501-reeks is geldig in elke EU-lidstaat. Dit betekent echter niet dat de brandvoorschriften voor elk soort gebouw of gebruik in alle EU-lidstaten dezelfde zijn. In feite stellen de plaatselijke autoriteiten in het kader van bouw- en exploitatievergunningen zelf het niveau van de veiligheidseisen vast. In het ene land volstaat bijvoorbeeld brandklasse B voor een gevel, terwijl andere landen hiervoor ten minste klasse A2 eisen. De bepalingsmethode is echter voor alle landen dezelfde.

Je zou ook

geïnteresseerd kunnen zijn in het lezen van