FOAMGLAS® TAPERED F

FOAMGLAS® TAPERED F

Desky FOAMGLAS® TAPERED F jsou vytvořeny z desek FOAMGLAS® F, které jsou spádované po jejich šířce, výjimečně po délce. Vyražená šipka ve středu horního lice desek uvádí směr spádu.

Výška
50 - 180 mm
Velikost
600 x 450 mm
Objemová hmotnost
165 kg/m³
Zatížení
CS ≥ 1600 kPa
Součinitel tepelné vodivosti
0.050 W/mK

Oblasti použití

Tepelná izolace pro:

  • Ploché střechy se spádovou tepelně izolační vrstvou
  • Spádové desky TAPERED

    Potřebujete spolehlivě odvodnit plochou střechu nebo podlahu? Nepotřebujete více než naše spádové desky FOAMGLAS® TAPERED na míru, které budou přesně odpovídat Vašim požadavkům. Rychlé řešení, které nevyžaduje použití dalších materiálů, mokrých procesů ani dodatečné přitížení a nezvyšuje náklady na práci. Připravíme pro Vás spádové studie a zajistíme jasný a optimální plán montáže včetně dokonalého odvodnění do vpustí. Zvolte dlouhodobě funkční tepelnou izolaci a současně zajistěte dokonalé odvodnění střech a podlah.

    Třída F

    Desky FOAMGLAS® F mají nejvyšší pevnost v tlaku v našem sortimentu izolačních desek a panelů. S hodnotou lambda 0,050 W/(m·K) a pevností v tlaku 1 600 kPa se tento výrobek používá pouze pro střechy a podlahy, které jsou zatíženy extrémním zatížením, nebo pod základy budov. Jedná se o ty aplikace, ve kterých je zatížení tak vysoké, že nelze použít jiný izolační materiál. Často se může jednat i o běžné střešní terasy přístupné pro veřejnost, které však musí odolat pojezdu vozidel hasičů. Výjimkou nejsou ani parkovací střechy pro autobusy a nákladní automobily. Pevnost v tlaku FOAMGLAS® F je také nutná pro průmyslové podlahy, které musí nést velké zatížení. Pro správnou volbu mezi použitím desek FOAMGLAS® S3 a FOAMGLAS® F (obou materiálů s vysokou pevností v taku), je nejlepší, pokud výpočet a doporučení typu provede statická kancelář.