Specializované služby pro průmyslové projekty

Specifikace pro průmyslové projekty

Výběr a montáž izolace je odborná práce. Pouze pokud je systém správně navržen a instalován, můžete plně využít účinnost a vlastnosti izolace.

Písemné specifikace v tomto případě nejsou luxusem. Izolační systémy se liší počtem vrstev, použitými lepidly a povrchovými úpravami.

Proto máme připraveno více než 125 izolačních specifikací FOAMGLAS®, které pokrývají širokou škálu stavebních a průmyslových aplikací. Poskytují užitečný návod pro projektanty, dodavatele i koncové zákazníky, kteří se podílejí na návrhu, instalaci nebo údržbě izolačních systémů FOAMGLAS®.

Pro bližší informace o specifikacích FOAMGLAS® nás neváhejte kontaktovat. Naši inženýři a specialisté jsou vždy připraveni Vás během Vašeho projektu osobně podpořit.

Energetický a tepelný průzkum a analýza

S touto službou odhalíme včas poruchy Vašeho systému a vybavení a související bezpečnostní rizika. Tímto způsobem můžete rychle zasáhnout dříve, než nastanou skutečné problémy.

Podrobně projdeme konstrukční výkresy a plány a určíme, jak s Vámi můžeme spolupracovat nejefektivnějším způsobem. Vyhodnocujeme detaily izolace, způsob instalace a životnost izolace. Po naší inspekci a analýze obdržíte podrobné informace o možnostech pro zlepšení tak, abyste mohli ušetřit maximální množství energie s pěnovým sklem FOAMGLAS®.

Co zahrnuje energetický a tepelný průzkum a analýza?

 • Snímky z infračervené termokamery
 • Výsledky měření tepelných toků
 • Počítačové výpočty
 • Přehled našich pozorování
 • Doporučené úpravy

Pro podrobnou kontrolu a analýzu izolace FOAMGLAS® nás prosím kontaktujte.

Testování aplikací

Zajímá Vás fungování izolačních systémů v reálných podmínkách? Můžeme ho pro Vás změřit a uděláme to pro Vás zdarma v našich profesionálně vybavených laboratořích.

Zde testujeme následující faktory

 • fungování chladových a kryogenních aplikací
 • fungování vysokoteplotních aplikací
 • koroze pod izolací
 • izolace nádrže pro skladování chladných médií
 • izolace nádrže pro skladování horkých médií
 • systémy s vysokou pevností v tlaku pro vysoké i nízké teploty
 • vlivy na životní prostředí - odolnost vůči stárnutí, vlhkosti a UV záření
 • izolační vlastnosti, tepelné ztráty
 • požární bezpečnost - hořlavost, šíření plamene a vývoj kouře 

Obecné materiálové testy

Provádíme standardní zkoušky měření fyzikálních, chemických, izolačních a mechanických vlastností izolací a souvisejících materiálů, jako jsou lepidla, membrány, nátěry a obklady.

Výběr našich měřicích technik

 • tepelná vodivost, od kryogenních po vysokoteplotní aplikace 
 • pevnost v tlaku, pevnost v tahu a pevnost v ohybu
 • objemová hmotnost
 • propustnost pro vodní páru
 • chemické složení
 • chemická odolnost, odolnost vůči kyselinám a zásadám
 • dlouhodobá chemická odolnost
 • pórovitost
 • tepelná roztažnost / smrštění 
 • hygroskopičnost, kapilárnost a absorpce vlhkosti

Prosím, neváhejte nás kontaktovat pro důkladné otestování Vašich průmyslových izolačních aplikací.

Spolehlivé izolační poradenství

Naši inženýři s Vámi budou spolupracovat na stanovení ideální tloušťky izolace FOAMGLAS® a všech dalších požadavků pro Váš projekt. K tomu používáme mezinárodní normy. Takže si můžete být jisti, že Vám budou poskytnuty spolehlivé rady ohledně:

 • minimální tloušťky izolace, která zabraňuje kondenzaci
 • minimální tloušťky izolace splňující Vaše cíle s ohledem na maximální tepelný zisk nebo ztrátu
 • zajištění procesních teplot a maximálního odparu
 • minimální tloušťky izolace pro bezpečnou povrchovou teplotu
 • pokles teploty v potrubí (s proudícím nebo stacionárním médiem)
 • tepelné ztráty v podzemních potrubích a konstrukcích
 • zajištění kvality páry
 • snížení emisí
 • požární bezpečnost použitých systémů

Neváhejte nás kontaktovat pro výpočet ideální aplikace izolace FOAMGLAS® pro Vaše potřeby. Naším cílem je poskytnout Vám rychlé, efektivní a přesné technické poradenství, aplikační poradenství a osobní podporu.