FOAMGLAS® PERINSUL HL

Thickness
65-100 mm
Size
450x90-365 mm
Gęstość
200 kg/m³
Wytrzymałość na ściskanie
≥ 2,75 MPa
Przewodność cieplna
≤ 0,058 W/(m·K)

Zastosowania

- Element między podłogą a ścianą, aby wyeliminować strukturalne mostki cieplne i wilgoć
- Ściany z parapetami

PERINSUL Informacje ogólne

Czy wiesz, że mostki termiczne w budynku mogą stanowić do 20% strat energii i że mogą one z czasem powodować uszkodzenia konstrukcyjne, a także stwarzać zagrożenie dla zdrowia z powodu powstawania pleśni i grzybów? Ciągłość systemu termoizolacji budynków ma kluczowe znaczenie dla efektywności energetycznej. Jeśli chcesz unikać mostków termicznych w Twoich obiektach korzystaj z naszego systemu bloczków termicznych FOAMGLAS® PERINSUL! Bloczki te zaprojektowano tak, aby tworzyły skuteczną barierę izolacyjną między ścianą a podłogą, a następnie eliminowały mostki termiczne na połączeniach konstrukcyjnych. FOAMGLAS® PERINSUL jest również niezwykle użyteczny w unikaniu mostów cieplnych w miejscach osadzania okien, progów drzwi tarasowych i innych wrażliwych miejscach i przejściach przez elementy konstrukcji budynku.

Bloczki termiczne PERINSUL® stanowią stałą warstwę termoizolacji, równocześnie stanowiąc wyjątkowo mocne i stabilne podłoże do przenoszenia obciążeń na poziomie nawet wyższym od ścian murowanych. Przerywają pod obciążeniem jednocześnie nie narażając chronionych elementów na podciąganie wilgoci i przemarzanie.

HL Informacje ogólne

FOAMGLAS® PERINSUL HL (High Load) został wprowadzony w celu spełnienia wyższych wymogów i obciążeń. Dlatego sprawdza się pod ścianami o wysokości nawet do trzech kondygnacji. Badania przeprowadzone przez zewnętrzne laboratoria i instytuty aprobujące pozwalają nam informować o tych charakterystykach odporności na ciśnienie (fk) zgodnie z Eurokodem 6.

FOAMGLAS® PERINSUL HL (High Load) jest używany do eliminowania mostków termicznych pod większymi obciążeniami, a instalowany jest również na warstwie zaprawy pod ścianami zarówno nośnymi jak i działowymi.

Zalecamy każdorazowo konsultację z konstruktorem, aby zatwierdził rozwiązanie PERINSUL w konkretnym projekcie poprzez obliczenia zgodnie z EUROCODE 6 “Masonry”.