FOAMGLAS® BOARD F

FOAMGLAS® BOARD F

Desky FOAMGLAS® BOARD F obsahují vzájemně slepené desky FOAMGLAS® F. Obě ložné plochy izolační desky jsou kašírovány fólií se skelným vláknem, honí plocha má červený potisk, spodní bílou barvu.

Výška
40 - 180 mm
Velikost
1200 x 600 mm
Objemová hmotnost
165 kg/m³
Zatížení
CS ≥ 1500 kPa
Součinitel tepelné vodivosti
0.050 W/mK

Oblasti použití

Konstrukce s požadavky na nejvyšší pevnost v tlaku.

  • Podlahy
  • Základové desky
  • Desky FOAMGLAS® BOARD

    Naše desky o rozměrech 120x60 cm nazývané BOARD jsou ideální pro izolaci v řadě aplikací ve Vašem stavebním projektu. Díky většímu rozměru můžete izolovat rychleji a efektivněji. V tomto přehledu si vyberte požadovanou aplikaci a typ izolace a dozvíte se více o technických řešeních pomocí našich desek BOARD.

    Třída F

    Desky FOAMGLAS® F mají nejvyšší pevnost v tlaku v našem sortimentu izolačních desek a panelů. S hodnotou lambda 0,050 W/(m·K) a pevností v tlaku 1 600 kPa se tento výrobek používá pouze pro střechy a podlahy, které jsou zatíženy extrémním zatížením, nebo pod základy budov. Jedná se o ty aplikace, ve kterých je zatížení tak vysoké, že nelze použít jiný izolační materiál. Často se může jednat i o běžné střešní terasy přístupné pro veřejnost, které však musí odolat pojezdu vozidel hasičů. Výjimkou nejsou ani parkovací střechy pro autobusy a nákladní automobily. Pevnost v tlaku FOAMGLAS® F je také nutná pro průmyslové podlahy, které musí nést velké zatížení. Pro správnou volbu mezi použitím desek FOAMGLAS® S3 a FOAMGLAS® F (obou materiálů s vysokou pevností v taku), je nejlepší, pokud výpočet a doporučení typu provede statická kancelář.