FOAMGLAS® BOARD F

Výška
40-180 mm
Velikost
1200x600 mm
Objemová hmotnost
165 kg/m³
Zatížení
≥ 1600 kPa
Součinitel tepelné vodivosti
≤ 0,050 W/(m·K)

Oblasti použití

Konstrukce s požadavky na nejvyšší pevnost v tlaku.
- Podlahy
- Základové desky

Desky FOAMGLAS® BOARD

Naše desky o rozměrech 120x60 cm nazývané BOARD jsou ideální pro izolaci v řadě aplikací ve Vašem stavebním projektu. Díky většímu rozměru můžete izolovat rychleji a efektivněji. V tomto přehledu si vyberte požadovanou aplikaci a typ izolace a dozvíte se více o technických řešeních pomocí našich desek BOARD.

Třída F

Desky FOAMGLAS® F mají nejvyšší pevnost v tlaku v našem sortimentu izolačních desek a panelů. S hodnotou lambda 0,050 W/(m·K) a pevností v tlaku 1 600 kPa se tento výrobek používá pouze pro střechy a podlahy, které jsou zatíženy extrémním zatížením, nebo pod základy budov. Jedná se o ty aplikace, ve kterých je zatížení tak vysoké, že nelze použít jiný izolační materiál. Často se může jednat i o běžné střešní terasy přístupné pro veřejnost, které však musí odolat pojezdu vozidel hasičů. Výjimkou nejsou ani parkovací střechy pro autobusy a nákladní automobily. Pevnost v tlaku FOAMGLAS® F je také nutná pro průmyslové podlahy, které musí nést velké zatížení. Pro správnou volbu mezi použitím desek FOAMGLAS® S3 a FOAMGLAS® F (obou materiálů s vysokou pevností v taku), je nejlepší, pokud výpočet a doporučení typu provede statická kancelář.