Muzeum

Didymoteichon, Thrace
Řecko

Město Didymoteichon hrálo po staletí rozhodující roli v řeckých dějinách. Pro ochranu vzácných artefaktů a exponátů v interiéru byl použit materiál FOAMGLAS® k izolaci střech, stěn i suterénu. Pěnové sklo je pevné a odolné a chrání muzeum v Didymoteichonu před místními extrémními teplotami.

Architekt
MEAS S.A., P. Petrakopoulos, E. Digonis & Associates
Rok realizace
2008
Aplikace
Compact roofs, walls, below-grade

Projekt, o kterém se hodně mluví, je již dokončen. Tato budova se stala mezinárodně známou díky řeckým klasickým pokladům, které vystavuje. Architekti se drželi svého původního záměru – najít řešení, které by kombinovalo místní vykopávky, využití přirozeného světla a otevřené prostory galerií, najít rovnováhu mezi muzeem a památkami Akropole a vytvořit prostor, do kterého by se návštěvníci Akropole a muzea vraceli. Jejich úsilí a snaha dodavatele neustále se zaměřovat na trvale udržitelnou výstavbu vedly ke stavbě, která by se dala charakterizovat jako “zelená stavba”.

Byly použity tři hlavní materiály: sklo, železobeton a ocel s mramorovou podlahou. Materiál FOAMGLAS® byl použit na střeše haly “Parthenonu” v systému spádových desek TAPERED, které bezpečně odvedou dešťovou vodu do skrytých vpustí. K povrchu izolačního materiálu byly “připevněny” pozinkované kotevní plechy. Ocelové podložky, které nesou pochozí skleněnou vrstvu byly mechanicky připevněny (přišroubovány) do kotevních plechů. Na pochozí střeše na betonové desce druhého podlaží byly použity desky T4. Finální povrch tvoří mramorové desky umístěné na nastavitelných podložkách. Materiál FOAMGLAS® díky své výjimečné kombinaci technických vlastností, jako je rozměrová stabilita, vysoká pevnost v tlaku bez deformace, nepropustnost pro vodu (i vodní páru) a dlouhá životnost, splnil extrémně vysoké požadavky stavby a současně přispěl k “ekologickému charakteru” nového muzea.

Řešení FOAMGLAS®

použito v tomto projektu

Související referenční projekty