Fasáda chráněná před deštěm s velkoformátovým kamenným obkladem

Fasádní kotevní systém vyvinutý pro pěnové sklo FOAMGLAS® minimalizuje tepelné mosty, což umožňuje zajištění kvalitní tepelné ochrany při nižší tloušťce izolace. Naše řešení je vhodné prakticky pro všechny typy fasádních obkladů, včetně těžkých kamenných desek.

Systémové benefity

  • Kvalita: Systém složený z kvalitních materiálů. Pro dosažení nejvyšší kvality doporučujeme systematický dozor na stavbě a profesionální konzultace s technickým zástupcem výrobce.
  • Cenová efektivita: Dlouhá životnost zajišťuje maximální hodnotu a zaručuje minimální náklady na údržbu.
  • Dlouhá životnost: Optimální tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti po řadu generací.
  • Bezpečnost: Kompaktní, celoplošně slepený izolační systém je prevencí poruch způsobených zatečenou nebo zkondenzovanou vlhkostí. FOAMGLAS je nehořlavý, brání šíření plamene, při požáru neodkapává a nevyvíjí kouř ani toxické zplodiny.
  • Funkčnost: Tepelná izolace a parozábrana – vše v jedné funkční vrstvě FOAMGLAS®.

 

Široká nabídka výrobků

Nabízíme Vám řadu izolačních výrobků a příslušenství pro vytvoření dokonalého řešení přizpůsobeného Vašemu konkrétnímu projektu. V závislosti na Vašich požadavcích (tepelný odpor, pevnost v tlaku, aplikace apod.) máme na výběr ze široké škály izolačních výrobků a příslušenství. Další informace naleznete na stránkách našich výrobků. 

 

ZKUŠENOSTI NAŠICH PARTNERŮ

"Pracuji s izolací FOAMGLAS® více než deset let. Můj poslední projekt s pěnovým sklem byl náročný kvůli vodní ploše obklopující bytový dům. Takže na fasádě musela být použitá vodotěsná tepelná izolace, která odolá tlaku i vlhkosti v nadcházejících letech."

 

Související referenční projekty

Právní upozornění

Informace vztahující se k produktům / systémům / řešením nabízeným Společností, které jsou uvedené na této webové stránce, jsou poskytovány v dobré víře a pouze za účelem podání informací obecného charakteru. Tyto obecné informace jsou vždy podřízeny specifickým produktovým podmínkám / zvláštnímu právnímu upozornění, s jehož obsahem se mohou uživatelé seznámit zde: Právní upozornění.