Naše hodnoty

Naše ambice

Veškeré naše úsilí je zaměřeno na to, abychom Vám nabídli plnou bezpečnost a klid v duši. Chráníme věci, na kterých skutečně záleží: lidi, budovy, výrobní závody, stroje, datové servery, atd. Izolace FOAMGLAS® nabízí trvalé řešení s vlastnostmi prokazatelně ověřenými časem.

Abychom zajistili pokračování našich ambicí, i nadále investujeme do výzkumu a vývoje a neustále sledujeme aktuální přání a potřeby našich zákazníků.

Intenzivní testování našich výrobků a certifikace kvality třetími stranami zajišťují, že naše řešení jsou udržitelná a inovativní a zaručují dlouhodobou a optimální tepelnou ochranu.

Naše hodnoty

Proč, pro koho a jak podnikáme je zakotveno v našich základních hodnotách. Jsou vodítkem pro všechny naše každodenní činnosti.

Společnost Owens Corning provozuje svou činnost s otevřeným pohledem na celý svět, přičemž vždy bere v úvahu lidský faktor. Proto jsou naši zákazníci na prvním místě. Splnění Vašich očekávání je nezbytné pro náš úspěch. Vždy dodáváme to, co slibujeme. Navíc neustále zvedáme laťku a rychle reagujeme na měnící se okolnosti.

Podnikáme s úctou k lidem, životnímu prostředí a komunitě obecně. Velkou důležitost přikládáme bezpečnosti, stejně jako se k sobě vždy chováme ohleduplně.

Všem našim zaměstnancům nabízíme dostatek příležitostí k rozvoji svého talentu. Díky tomu se můžeme spolehnout na motivované zaměstnance a, mimo jiné, na technicky vysoce kvalifikovaný prodejní tým. Naši zaměstnanci usilují o otevřenou komunikaci a transparentnost, což vede k lepším službám pro naše zákazníky.