Vnitřní izolace dvojitých podlah

Při izolování dvojitých podlah je klíčovým faktorem bezpečnost. Nenasákavé a nehořlavé pěnové sklo FOAMGLAS® Vám pomůže toto bezpečné prostředí vytvořit. Vysoká pevnost v tlaku naší tepelné izolace zajistí, že Vaše podlaha bude schopna přenést i to nejvyšší zatížení.

Systémové benefity

 • Kvalita: Systém složený z kvalitních materiálů. Pro dosažení nejvyšší kvality doporučujeme systematický dozor na stavbě a profesionální konzultace s technickým zástupcem výrobce.
 • Cenová efektivita: Dlouhá životnost zajišťuje maximální hodnotu a zaručuje minimální náklady na údržbu.
 • Dlouhá životnost: Optimální tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti po řadu generací.
 • Bezpečnost: Zajišťuje podklad s vysokou pevností v tlaku a bez deformací a chrání tak podlahu před poškozením. Pěnové sklo FOAMGLAS® neobsahuje žádné toxické látky a v případě požáru nevyvíjí kouř ani toxické spaliny.
 • Funkčnost: Tepelná izolace, zábrana proti pronikání vodní páry, radonu i vzlínající vlhkosti – vše v jedné funkční vrstvě FOAMGLAS®.
 

Technické listy výrobku

  Bezpečnostní listy materiálů

   Široká nabídka výrobků

   Nabízíme Vám řadu izolačních výrobků a příslušenství pro vytvoření dokonalého řešení přizpůsobeného Vašemu konkrétnímu projektu. V závislosti na Vašich požadavcích (tepelný odpor, pevnost v tlaku, aplikace apod.) máme na výběr ze široké škály izolačních výrobků a příslušenství. Další informace naleznete na stránkách našich výrobků. 

    

   Související referenční projekty

   Právní upozornění

   Informace vztahující se k produktům / systémům / řešením nabízeným Společností, které jsou uvedené na této webové stránce, jsou poskytovány v dobré víře a pouze za účelem podání informací obecného charakteru. Tyto obecné informace jsou vždy podřízeny specifickým produktovým podmínkám / zvláštnímu právnímu upozornění, s jehož obsahem se mohou uživatelé seznámit zde: Právní upozornění