Portrait header image sustainability
Vi vill bygga för evigheten
FOAMGLAS® & HÅLLBARHET

Vi tror att det mest hållbara är att tillverka isoleringsprodukter som står emot tidens tand och som inte behöver bytas ut om och om igen.

Det är detta som vi står för.

Våra produkter är brandsäkra och spelar en viktig roll i kampen mot klimatförändringarna. När FOAMGLAS®-produkten har installerats behåller den sina egenskaper och ökar energieffektiviteten under byggnadens hela livstid

Hållbara vattentäta tak

I och med klimatförändringarna och de senaste årens ökade skyfall ställs allt högre krav på byggnaders prestanda och funktion. Taket är tveklöst den viktigaste delen av en byggnads exteriör och de låglutande taken är särskilt utsatta. Därför är det en konst i sig att isolera taken så att de förblir läckagesäkra. Stora mängder vatten kan hinna spridas, även vid små läckor, innan läckan ens upptäcks.

När konventionella isoleringssystem med tiden slits och skadas är de inte längre läckage- eller diffusionstäta utan vatten tar sig in i och under isoleringen. Resultatet blir ett termiskt ineffektivt system, svamptillväxt, korrosion eller genomsipprande vatten och potentiella försämringar av byggnadens drift.

Med FOAMGLAS®-isolering får låglutande tak ett helt läckagesäkert isoleringsskikt, så tätt att inte ens ångspärr behövs. På så sätt elimineras risken med att hantera läckande tak eller fuktig isolering. FOAMGLAS®-isolering förblir läckagesäker under hela byggnadens livslängd vilket skapar den idealiska lösningen för hållbara läckagesäkra tak.