Çaykurs tefabrik

Riza
Turkiet

Çaykur är den största teproducenten i Turkiet. FOAMGLAS® cellglas valdes som skydd för tefabrikens fasad, vilket är ett perfekt val med tanke på det fuktiga och subtropiska klimatet där somrarna är varma och vintrarna är kalla. FOAMGLAS® är oantändligt och påverkas inte av vatten eller ånga, vilket säkerställer lång livslängd.

Arkitekt
Kolektif mimarlik Ankara
Entreprenör
AHES Insaat
år
2017
Användning
Ventilated façade

Çaykur är Turkiets största teproducent och har funnits lika länge som industrialiserad teproduktion i Turkiet. Den första tefabriken slog upp portarna 1947 i hamnstaden Rize, i en provins som ligger längs Svarta havet i nordöst. Klimatet i denna bergiga region är idealiskt för odling av teväxter. Under vintern täcks de känsliga teväxterna av ett snölager som skyddar dem mot svampangrepp och skadedjur. På sommaren regnar det vanligtvis var tredje dag. Dessa klimatförhållanden är unika och bidrar till den speciella smaken för regionens te. Çaykur har som målsättning att bli världens största biodynamiska teodlande region. 2023 kommer hela produktionen att ha omvandlats till biodynamisk odling. Idag levererar fler än 200 000 oberoende teproducenter te till Çaykurs fabriker i Rize och den omgivande regionen. FOAMGLAS® cellglas har valts som skydd för hela fasaden i detta mycket fuktiga och subtropiska klimat, där somrarna är varma och vintrarna är kalla. Vår produkt är ekologisk och har ingen miljörelaterade hälsorisker. På grund av dess utomordentliga livslängd och miljörelaterade hållbarhet får FOAMGLAS® högst poäng vid en jämförelse av miljövarudeklarationer. FOAMGLAS® är obrännbart och påverkas inte av vatten eller vattenånga. En ytterligare fördel för beklädnadssystem med ventilation är att det oorganiska cellglaset är helt skyddat mot skadedjur och mögel. Varken isolering eller system skadas av skadedjur, insekter, fåglar etc. eftersom FOAMGLAS® inte är ätligt och inte går att bygga bo i.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Kunder berättar

"Caykurs teproduktion med förpackningskomplex i Iyidere i Rize i Turkiet ligger 100 meter från Svarta havet, vilket betyder att anläggningen exponeras året runt för innanhavets eroderande påverkan från bland annat fukt och salt. Därtill har regionen Rize ett årsmedelvärde på 80 % luftfuktighet (många dagar är luftfuktigheten till och med närmare 100 %).

Detta var en av de två viktigaste anledningarna till att man på Kolektif Mimarlar valde att använda FOAMGLAS® för den utvändiga isoleringen, eftersom FOAMGLAS® är ogenomtränglig även vid så tuffa klimatförhållanden. Tack vare detta beslut är vi säkra på att det här nya komplexet inte kommer att utsättas för de kritiska problem som andra befintliga projekt som Caykur och andra företag har i detta geografiska område upplever". 

Relaterade referensprojekt