Statsarkivet i kantonen Thurgau

Thurgau
Schweiz

För att skydda det nya statsarkivet i kantonen Thurgau användes FOAMGLAS® cellglas vid isolering av bärande stomelement som kommer i kontakt med mark. Cellglaset är tryckhållfast, dimensionsstabilt och permanent tåligt mot tryck, fukt, röta, skadedjur och insekter. En hållbar och säker lösning!

Arkitekt
Jessen and Vollenweider
år
2011
Användning
Insulation systems in contact with the ground

Isolering av bärande stomelement som kommer i kontakt med marken ställer särskilt höga krav på isoleringsmaterialet. Bärande stomelement som kommer i kontakt med marken är praktiskt taget oåtkomliga under byggnadens hela livslängd. Vad som behövs är ett tryckhållfast och dimensionsstabilt isoleringsmaterial som är permanent tåligt mot tryck, fukt, röta, skadedjur och insekter och som också är radonsäkert. U-värdet för det isolerade området i byggnaden förblir oförändrat under många år. Tack vare dess uppbyggnad absorberar FOAMGLAS® cellglas ingen fukt. Mer än 50 års erfarenhet gör FOAMGLAS® till ett isoleringsmaterial som på ett hållbart sätt kombinerar säkerhet och lönsamhet.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Hur kan vi hjälpa dig?