Centrum Bank

Vaduz
Lichtenstein

Centrum Bank i Lichtenstein skulle få en ny och värdebevarande takkonstruktion med lång livslängd – och man valde ett tåligt tak: FOAMGLAS® cellglas är extremt tåligt mot alla typer av skada, till exempel vattenläckage. Detta högkvalitativa isoleringsmaterial har mycket lång livslängd.

Arkitekt
Prof. Hollein, Wien / Bargetze+Partner
år
2002
Användning
Special Roof System

Banker ser takkonstruktionen som något mycket viktigt, med stabilt värdebevarande och lång livslängd. Natursten är en perfekt beklädnad för detta ändamål. En högkvalitativ beklädnad är emellertid inte tillräckligt för att säkerställa lång livslängd för byggnaden som helhet. Två lager under denna beklädnad (och särskilt isoleringsmaterialet) måste också uppfylla detta krav. Tack vare dess speciella egenskaper är FOAMGLAS® cellglas extremt tåligt mot alla typer av skadlig påverkan, till exempel vatten som tränger in genom fogarna. På så sätt bibehålls hela taksystemets kvalitet och värde under byggnadens hela livslängd.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt