Förskolan Hoppet

Sveriges första fossilfria förskola

Ho
Göteborg
Sverige

Förskolan Hoppet i Göteborg, Sveriges första fossilfria förskola, visar exceptionella siffror på minskad klimatpåverkan. Koldioxidavtrycket har pressats ner med 70 procent. En viktig nyckel till framgång är den unika bottenplattan av Koljern-Foamglas T4+.

Arkitekt
Link Arkitektur
år
2020
Användning
Bottenplattan Koljern-Foamglas T4+

Klimatpåverkan har minskat med nästan 70 procent för de stora byggdelarna, jämfört med en liknande nybyggd förskola i Göteborg. En kritisk punkt har varit att byta ut den traditionella bottenplattan. Där valde man att använda bottenplattan Koljern-Foamglas T4+ som ersättning för betong. Denna unika bottenplatta har en rad hållbara och byggtekniska fördelar.

Enligt klimatkalkylerna för Hoppet ger Koljern-Foamglas-grunden bara halva koldioxidavtrycket jämfört med en grund i modern, klimatförbättrad betong. Medan betong är en förbrukningsvara är foamglas ett cirkulärt material – det görs till 60-70 procent av återvunnet glas som kan återanvändas eller materialåtervinnas när byggnaden rivs.

Även livslängden står ut i jämförelsen, då cellglas är ett mycket beständigt material som inte åldras eller transporterar fukt. Då lösningen väger en tiondel av en traditionell grund minskar även fossila utsläpp vid transporter.

Grunduppdraget från Göteborgs kommunfullmäktige var att bygga en fossilfri förskola. Detta arbete skulle sedan ligga till grund för andra projekt som ska byggas på samma sätt. Det är ett steg i Göteborgs stads, och på sikt Sveriges och resten av världens, omställning till ett fossilfritt samhälle utan klimatpåverkan. Göteborg ska vara en av världens mest progressiva städer när det gäller att komma tillrätta med klimatproblem.

I uppdraget står det att man ska ta hänsyn till alla material och produkter i en byggnad, likaså alla steg i processen som transporter och tillverkning. Syftet är att minimera klimatpåverkan i det här projektet och visa att det är möjligt. Och inte minst att driva på och stimulera byggbranschen att ta fram nya fossilfria material, metoder och processer.


Derome som har varit ansvariga för byggnationen ser många fördelar med att använda denna typ av grund.
-Vi försöker hela tiden hitta nya metoder för att minska vår klimatpåverkan vi byggen. Det finns många fördelar med bottenplattan Foamglas-Koljern T4+ förutom de låga CO2-halterna. Bland annat blir arbetsplatsen säkrare utan armeringsjärn som är lätta att snubbla på, marken blir plan att arbeta på och man slipper torktider, säger Gustaf Hagman projektledare på Derome. 

Kim Mård som är säljare och teknisk rådgivare på Koljern har följt arbetet på plats och kan konstatera många positiva observationer.
-Arbetet går snabbare framåt när man slipper vänta på att bottenplattan ska torka. Det kan vara avgörande att kunna starta ett projekt på hösten utan att oroa sig för att torktiden ska krocka med första snön. Alla FOAMGLAS positiva egenskaper vad bland annat gäller fuktsäkerhet och brandsäkerhet gör att byggnaden kommer att stå rustad för framtiden. 

-Teknikkonsultfirman Bengt Dahlgren studerade alternativa lösningar till traditionell betonggrund i två år och kom fram till tre alternativ. I alla dessa alternativ ingick FOAMGLAS och man beslutade sig sedan för bottenplattan Foamglas-Koljern T4+, säger Kim Mård.

Se vår dokumentation av byggstarten

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

relaterade Referensprojekt