FOAMGLAS® READY TAPERED T4+

FOAMGLAS® READY TAPERED T4+

Desky FOAMGLAS® READY TAPERED T4+ obsahují desky FOAMGLAS® READY T4+, které jsou spádovány obvykle na šířku desky, na vyžádání po její délce. Šipka vyražená ve středu horního povrchu určuje směr spádu. Na horním povrchu je nakašírovaná vrstva asfaltu krytá PE fólií. To umožňuje přímé natavování asfaltových pásů.

Výška
50 - 200 mm
Velikost
600 x 450 mm
Objemová hmotnost
115 kg/m³
Zatížení
CS ≥ 600 kPa
Součinitel tepelné vodivosti
0.041 W/mK

Oblasti použití

Tepelná izolace pro:

  • Ploché střechy se spádovou tepelně izolační vrstvou lepenou zastudena
  • Spádové desky FOAMGLAS® TAPERED

    Potřebujete spolehlivě odvodnit plochou střechu nebo podlahu? Nepotřebujete více než naše spádové desky FOAMGLAS® TAPERED na míru, které budou přesně odpovídat Vašim požadavkům. Rychlé řešení, které nevyžaduje použití dalších materiálů, mokrých procesů ani dodatečné přitížení a nezvyšuje náklady na práci. Připravíme pro Vás spádové studie a zajistíme jasný a optimální plán montáže včetně dokonalého odvodnění do vpustí. Zvolte dlouhodobě funkční tepelnou izolaci a současně zajistěte dokonalé odvodnění střech a podlah.

    Třída T4+

    Desky FOAMGLAS® T4+ mají hodnotu lambda 0,041 W/(m·K) a pevnost v tlaku 600 kPa. Tento výrobek je vhodný pro izolaci pochozích plochých střech, šikmých střech s ocelovou konstrukcí, střech s plechovou krytinou a podlah.