FOAMGLAS® TAPERED S3

FOAMGLAS® TAPERED S3

Desky FOAMGLAS® TAPERED S3 jsou vytvořeny z desek FOAMGLAS® S3, které jsou spádované po jejich šířce, výjimečně po délce. Vyražená šipka ve středu horního lice desek uvádí směr spádu.

Výška
50 - 200 mm
Velikost
600 x 450 mm
Objemová hmotnost
130 kg/m³
Zatížení
CS ≥ 900 kPa
Součinitel tepelné vodivosti
0.045 W/mK

Oblasti použití

Tepelná izolace pro:

  • Ploché střechy se spádovou tepelně izolační vrstvou
  • Spádové desky TAPERED

    Potřebujete spolehlivě odvodnit plochou střechu nebo podlahu? Nepotřebujete více než naše spádové desky FOAMGLAS® TAPERED na míru, které budou přesně odpovídat Vašim požadavkům. Rychlé řešení, které nevyžaduje použití dalších materiálů, mokrých procesů ani dodatečné přitížení a nezvyšuje náklady na práci. Připravíme pro Vás spádové studie a zajistíme jasný a optimální plán montáže včetně dokonalého odvodnění do vpustí. Zvolte dlouhodobě funkční tepelnou izolaci a současně zajistěte dokonalé odvodnění střech a podlah.

    Třída S3

    Desky FOAMGLAS® S3 mají hodnotu lambda 0,045 W/(m·K), pevnost v tlaku 900 kPa a jsou zcela rozměrově stabilní. V aplikacích, ve kterých je vysoká pevnost v tlaku důležitější než hodnota lambda (jako jsou střechy a podlahy s velkým zatížením), jsou desky FOAMGLAS® S3 často používané. V závislosti na požadované pevnosti v tlaku lze alternativně použít ještě únosnější desky FOAMGLAS® F. Důrazně doporučujeme, abyste při výběru pevnostní třídy desek důsledně respektovali výpočty statika.