Spolehlivé a bezpečné řešení plochých střech
Kompaktní skladba FOAMGLAS®

Města potřebují růst, ale prostoru pro novu výstavbu není vždy dostatek. Proto vzrůstá tlak na efektivní využívání prostoru a na využívání střech pro život.

Možnosti jsou neomezené. Od vegetačních (zelených) střech, přes střešní jezera (modré střechy) až po střechy s libovolným provozem. Nejsou to pouze terasy nebo střešní parkoviště, ale různé typy sportovních povrchů a dalších technologií, které se dají umístit na střechy tak, aby zbytečně nezabíraly další zastavěnou plochu. Využití střech nabízí mnoho výhod. 

Provozní a vegetační střechy nejen zvětšují náš životní prostor, ale zvyšují i užitnou hodnotu a atraktivitu budovy. To platí nejen pro novostavby, ale i pro rekonstrukce. Právě výhledy z aktivně užívaných střech bývají tím největším luxusem. Provozní, a především vegetační střechy mají také ekologické výhody. Zlepšují mikroklima ve městě a pomáhají efektivně hospodařit s vodou. V létě zvyšují pohodu vnitřního prostředí a snižují spotřebu klimatizace. Přidáním kousku přírody do rušné metropole také přirozené ochlazení ve městech.

Využijte vaše strechy pro život

Kompaktní střešní skladba FOAMGLAS® je jednoduchý, robustní a univerzální izolační systém, který plně využívá výjimečné vlastnosti tepelné izolace FOAMGLAS®. Kompaktní skladba má pouze 3 základní vrstvy, všechny celoplošně slepené asfaltem (za horka nebo za studena): nosnou konstrukci, tepelnou izolaci FOAMGLAS® a hydroizolační souvrství. Tento technicky ideální střešní systém se snadno provádí a minimalizuje všechna rizika spojená s provozními a vegetačními střechami.

Minimalizujte rizika

použitím kompaktní skladby FOAMGLAS®

 • Vyšší zatížení souvrství střechy hmotností provozních/vegetačních vrstev, jejich prováděním a následným provozem
  Tepelná izolace FOAMGLAS® v kompaktní střešní skladbě je schopna přenést extrémně vysoké zatížení. A přenáší ho trvale, bezpečně, bez ovlivnění izolačních vlastností a bez stlačení. Vytváří stabilní podkladní vrstvu pro hydroizolaci a všechny navazující vrstvy střechy, která tak může lépe obstát ve zkoušce časem.
 • Změna kondenzačního režimu ve střešní skladbě 
  Díky struktuře uzavřených skleněných buněk je izolace FOAMGLAS® zcela parotěsná, nenasákavá a zůstává za všech podmínek zcela suchá. To zaručuje její stálé izolační vlastnosti, a to i v konstrukcích nad vlhkými prostory. Vy ani Vaši klienti se nikdy nebudete muset trápit problémy s kondenzací vlhkosti v kompaktní skladbě FOAMGLAS®.
 • Snižování tepelné ochrany střechy v čase (vlivem akumulace vlhkosti) 
  Tepelná izolace FOAMGLAS® prokázala na reálných stavbách svoji dlouhou životnost a dlouhodobě stálou tepelnou ochranu. Její izolační vlastnosti zůstávají nezměněny i po desetiletích provozu, jednoduše proto, že nemůže navlhnout. Působivá schopnost, která Vám zajistí naprostý klid.
 • Prorůstání kořenů (u vegetačních střech) 
  Tepelná izolace FOAMGLAS® zůstává za všech možných podmínek zcela suchá, a to po celou dobu životnosti budovy. Tím je velmi spolehlivě a dlouhodobě zabráněno prorůstání kořenů pod hydroizolaci.
 • Vyšší pravděpodobnost poškození hydroizolace při provádění dalších vrstev 
  Tepelná izolace FOAMGLAS® je extrémně únosná a reálně nestlačitelná. Tvoří proto tuhý a stabilní podklad pro hydroizolaci a minimalizuje tak riziko jejího poškození. V případě lokálního poškození hydroizolace, kompaktní skladba a vodotěsná tepelná izolace FOAMGLAS® účinně brání šíření vlhkosti ve střeše a umožňují snadnou lokalizaci a rychlou a levnou opravu poruchy.
 • Nepřístupnost hydroizolace pro identifikaci poruch a opravy 
  Kompaktní skladba z izolace FOAMGLAS® je parotěsné a nenasákavé souvrství v celé své tloušťce. Pěnové sklo FOAMGLAS® spolupůsobí se souvrstvím asfaltových pásů a zvyšuje jejich hydroizolační spolehlivost. Případná porucha hydroizolace zůstává lokální, je možné ji přesně lokalizovat i snadno, rychle a levně opravit.
 • Problémy způsobené budoucí změnou užívání nebo provozu 
  Kompaktní skladba z izolace FOAMGLAS® je parotěsné, nenasákavé a extrémně únosné střešní souvrství. Nenasákavá tepelná izolace spolupůsobí s hydroizolací a zvyšuje její spolehlivost. Na kompaktní střešní skladbě lze kombinovat prakticky libovolná provozní nebo vegetační souvrství a do budoucna využití střechy snadno a libovolně měnit.

Spolehlivý izolační systém, kvalitní izolační materiály a dokonalá instalace jsou klíčem ke snižování rizik

Jak se může projektant vyhnout těmto rizikům?

Minimalizujte rizika použitím kompaktní skladby FOAMGLAS®

Zjistěte více o kompaktních střechách FOAMGLAS®