Vnitřní izolace stěn se sádrokartonem

Vnitřní izolace stěn se sádrokartonem

Desky z pěnového skla jsou jedním z nejekologičtějších stavebních materiálů. Vysoká kvalita a funkční vlastnosti vnitřních izolačních systémů FOAMGLAS® zaručují optimální ochranu budovy.

Systémové benefity

  • Kvalita: Systém složený z kvalitních materiálů. Pro dosažení nejvyšší kvality doporučujeme systematický dozor na stavbě a profesionální konzultace s technickým zástupcem výrobce.
  • Cenová efektivita: Dlouhá životnost zajišťuje maximální hodnotu a zaručuje minimální náklady na údržbu.
  • Dlouhá životnost: Optimální tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti po řadu generací.
  • Bezpečnost: Kompaktní, celoplošně slepený izolační systém je prevencí poruch způsobených zkondenzovanou vlhkostí a plísněmi. FOAMGLAS neobsahuje žádné toxické látky a v případě požáru neodkapává a nevyvíjí kouř ani toxické zplodiny.
  • Funkčnost: Tepelná izolace a zábrana proti pronikání vodní páry i vzlínající vlhkosti – vše v jedné funkční vrstvě FOAMGLAS®.
 

Široká nabídka výrobků

Nabízíme Vám řadu izolačních výrobků a příslušenství pro vytvoření dokonalého řešení přizpůsobeného Vašemu konkrétnímu projektu. V závislosti na Vašich požadavcích (tepelný odpor, pevnost v tlaku, aplikace apod.) máme na výběr ze široké škály izolačních výrobků a příslušenství. Další informace naleznete na stránkách našich výrobků. 

 

Právní upozornění

Informace vztahující se k produktům / systémům / řešením nabízeným Společností, které jsou uvedené na této webové stránce, jsou poskytovány v dobré víře a pouze za účelem podání informací obecného charakteru. Tyto obecné informace jsou vždy podřízeny specifickým produktovým podmínkám / zvláštnímu právnímu upozornění, s jehož obsahem se mohou uživatelé seznámit zde: Právní upozornění.