FOAMGLAS® READY F

Tjocklek
40-180 mm
Storlek
600x450 mm
Densitet
165 kg/m³
Tryck
≥ 1600 kPa
Termisk konduktivitet
≤ 0,050 W/(m·K)

Produkttyp READY

FOAMGLAS® READY finns i storlekarna 60 x 45 cm och 120 x 60 cm. Denna typ av FOAMGLAS®-isolering har ett övre skikt. Tätskikt kan svetsas fast direkt på dem, vilket sparar mycket tid. Den är perfekt för tillämpningar där det krävs extra säkerhet, som låglutande tak, strukturer under mark eller växtfasader. När den installeras med varmasfalt eller våra kallim (hellimning med fyllda fogar) är den en av våra säkraste lösningar, med lika lång livslängd som byggnaden.

Kvalitet F

FOAMGLAS® F har den högsta tryckhållfastheten i vårt sortiment med isoleringsskivor och paneler. Med lambdavärde 0,050 W/(m·K) och tryckhållfasthet 1600 kPa används den här produkten endast för tak och golv som bär upp tung last samt under bottenplattor – tillämpningar där lasten är så hög att inget annat isoleringsmaterial kan användas. Detta är ofta fallet för terrasstak som är öppna för allmänheten och på vilka brandförsvaret kan behöva köra sina fordon eller på parkeringstak för bussar och lastbilar. Tryckhållfastheten för FOAMGLAS® F är också lämplig för industrigolv som måste klara av tung last. När byte från FOAMGLAS® S3 till FOAMGLAS® F (vilka båda är isoleringsmaterial med hög tryckhållfasthet) ska utföras är det bäst att beräkning och rådgivning utförs av ingenjörsfirma.