Live Webinar

Fördjupad detaljprojektering Aktiva tak

23-11-2023
23-11-2023
Online
Sverige

Vårt kommande Live Webinar på temat "Fördjupad detaljprojektering - Aktiva tak" handlar om hur man går till väga för att isolera och konstruera ett aktivt tak samt att undvika fallgroparna. Aktiva tak kommer med många utmaningar som till exempel fukt, brand och tryck där vår lösning FOAMGLAS® Kompakttak säkrar upp och bidrar till långsiktighet och hållbarhet.

Magnus Dahlblom och Rickard Norenheim, tekniska rådgivare och säljare på FOAMGLAS®, diskuterar:

- Egenkontrollplan. Vad ska man tänka på?
- Ritningsdetaljer / CAD / DWG
- Tekniska datablad
- Undvik dåliga montage
- Fallritningar / Tapered
- Teknisk rådgivning

NU KAN DU SE WEBINARIET I EFTERHAND