PERINSUL – Another brick in the wall?

perinsulImage

We współczesnych domach stosowanie izolacji termicznej dla całej bryły budynku jest powszechne i obowiązkowe. Stosujemy ją w dachach, podłogach, ścianach i fundamentach, aby utrzymać odpowiednią temperaturę wewnątrz budynków przez cały rok. A tym samym uzyskać duże oszczędności energii i pieniędzy w dłuższej perspektywie czasowej.

Wpływ na

mostki termiczne

Mimo że efektywność cieplna stosowanych rozwiązań z czasem uległa dużej poprawie, w naszych budynkach nadal występują słabe punkty. Warstwy termoizolacyjne nie zawsze zachowują ciągłość, zwłaszcza w newralgicznych miejscach. Są to np. połączenia ścian z płytą fundamentową, miejsca osadzenia okien, balkonów i podłóg, czy progi pod drzwiami tarasowymi.

Te słabe punkty nazywane są mostkami termicznymi. W dobie materiałów termoizolacyjnych o wysokich parametrach termicznych, miejsca występowania mostków termicznych mają znaczący wpływ na:   

  • po pierwsze na utratę ciepła, co powoduje wzrost kosztów energii; 

  • po drugie na kondensację pary wodnej i przemarzanie. Gdy ciepłe powietrze ulega schłodzeniu w miejscach połączeń np. elementów ścian czy stropów, wykrapla się tam para wodna. Ryzyko powstania zagrzybień, pleśni w tych miejscach jest bardzo wysokie, co może mieć również wpływ na zdrowie ludzi. Kolejnym zagrożeniem może być korozja elementów zbrojenia konstrukcji żelbetowych lub gnicie i rozkład elementów konstrukcyjnych drewnianych.

Przedstawione powody są wystraczające, aby znaleźć sposób na zmniejszenie lub nawet całkowite wyeliminowanie mostków termicznych.
Rozwiązaniem jest: FOAMGLAS® PERINSUL.

 

 

CO WYRÓŻNIA

FOAMGLAS® PERINSUL?

Tylko FOAMGLAS® PERINSUL zapewnia parametry na poziomie materiału stricte termoizolacyjnego i jednocześnie odporność na ściskanie zbliżoną jak dla ściany murowanej.  Jest to termoizolacja nośna o dużej gęstości i wysokiej wytrzymałości na ściskanie (do 275 Ton/m2), bez jakiekolwiek deformacji.  Nie są tu potrzebne żadne dodatkowe elementy podtrzymujące.

PERINSUL jest specjalnie zaprojektowany do łatwej instalacji pod ścianami murowanymi , na styku ściana / płyta fundamentowa, pod drewnianymi ścianami budynków szkieletowych, pod parapetami okien, pod progami drzwi balkonowych i tarasowych, przy attykach itp.

Co ze stosowaniem innych

produktów FOAMGLAS®?

FOAMGLAS® jest sztywnym i stabilnym wymiarowo produktem o wyjątkowej wytrzymałości na ściskanie, nie podlegającym pełzaniu czy jakiejkolwiek fizycznej deformacji. Jest doskonały do stosowania na obciążonych dachach czy wręcz dachach parkingowych. Będzie zawsze warstwą termoizolacji, w której nigdy nie nastąpi kondensacja pary wodnej. Został zatwierdzony zgodnie z normą EN 826-A, oznaczającą  „produkty termoizolacyjne do zastosowań budowlanych”. 

Dopuszcza ona stosowanie ogólnych produktów FOAMGLAS® jako warstwy izolacji termicznej na dachach, ścianach, podłogach, elewacjach i fundamentach
W tym przypadku kryteria stabilności strukturalnej konstrukcji nośnych powyżej materiału izolacyjnego nie są brane pod uwagę.

FOAMGLAS® PERINSUL jest testowany w ramach układów w przegrodach murowanych. Posiada rozszerzoną certyfikację ETA, która określa wartość fk = „wytrzymałość muru na ściskanie”. To pozwala wykorzystywać parametry PERINSUL w obliczeniach strukturalnych dla murów zgodnie z Eurokodem 6. Miedzy innymi dlatego PERSINUL jest nazywany i certyfikowany jako „cegła termiczna”.
 
Jest to niezwykle skuteczne i długotrwałe rozwiązanie eliminujące mostki termiczne pod ścianami nośnymi – a nie tylko kolejna cegła w murze.

 

 

Interesujące?

Czytaj więcej