Friskrivning

Använarvillkor

och sekretesspolicy

Access and use of all FOAMGLAS® websites owned by Pittsburgh Corning Europe NV is subject to the terms and conditions set forth herein and all applicable laws. “Pittsburgh Corning” includes Pittsburgh Corning Europe NV, Pittsburgh Corning Corporation and all their respective subsidiaries. By accessing the information made available by Pittsburgh Corning on this website, you are deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions.

Copyright notice

All contents of this website, other than those expressly otherwise identified, are covered by copyright owned by Pittsburgh Corning. Such copyright applies, irrespective of whether the words “Copyright ©2011 Pittsburgh Corning Europe NV and Pittsburgh Corning Corporation” are established or not. All rights reserved. Documents published in any Pittsburgh Corning website may contain other proprietary notices or described products, services, processes or technologies owned by Pittsburgh Corning or a third party. Pittsburgh Corning is not granting any license under any copyright, trademark, patent or other intellectual property right of Pittsburgh Corning or any third party.

Ownership Policy and restrictions on use of material

This site and all of the information contained therein is owned by Pittsburgh Corning. No material from [www.foamglas.co.uk] or any website owned, operated, licensed or controlled by Pittsburgh Corning may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted, or distributed in any way. The materials contained on this website are provided "as is" and are accurate and reliable to the best of our knowledge. There are no express or implied warranties of any kind, including those of merchantability, quality or fitness of a product for a particular purpose. Under no circumstances shall Pittsburgh Corning be liable to any person using this website for any direct, special, incidental, punitive, indirect or consequential damages, loss of profits or revenues or costs of replacement goods resulting from use of or reliance on the information presented in or through this website, even if informed in advance of the possibility of such damages. You may use the content of this website for your own personal use and not for any purposes contrary to Pittsburgh Corning's interests, that is commercial or public purposes. You may not modify or alter the content of the website in any way, or share it on any other website.

Trademarks

Foamglas® and other various trademarks are used throughout this website. Unless otherwise indicated, these trademarks are owned by Pittsburgh Corning. You may not use any of the trademarks owned by Pittsburgh Corning or affiliated companies without prior written consent of those companies.

Privacy Statement

Pittsburgh Corning Corporation, Pittsburgh Corning Europe NV and their respective subsidiaries (together "Pittsburgh Corning") are committed to respecting your privacy and protecting any personal information that you may provide to us through this web site. This statement explains what personal information Pittsburgh Corning may collect and how we use your information, including the circumstances under which we may provide it to third parties. 

Information we may collect and how we may use it

We may collect and process the personal information that you provide by completing forms on our web site. If you contact us, we may keep a record of that correspondence together with details of transactions you carry out through our site and of the fulfillment of your orders. We may collect information about your computer, including your IP address, operating system and browser type. We will use the information which we collect to help us to improve the usefulness and effectiveness of our web site. We may use your IP address to conduct analyses of user traffic, to help diagnose problems with our systems, to maintain and administer our web site, or to enable selected third parties to provide us with information on the companies visiting our site and to provide you with information about our products. Pittsburgh Corning is an international organization with operations in both Europe and North America. There may be occasions where personal information collected through this web site may be transferred from Pittsburgh Corning's operations in one country or continent to those in another. By using this web site and providing your personal information, you will be deemed to consents to such data transfers including the collection and storage of such information in the United States of America or any other country where Pittsburgh Corning conducts business. We may use your email address to respond to inquiries and to provide you with information about our products. We will not share your information third parties other than for the limited purposes described in this notice. 

Protecting your Information

Pittsburgh Corning takes seriously its responsibility for the security of any personal information that you may provide to us. To prevent unauthorized access, we follow apply security procedures in the storage and use of personal information stored on our systems. Despite our reasonable efforts to safeguard your information, there is always a risk of unauthorized access that we cannot completely eliminate. By using the web site you assume that risk.

Changes

We may change the terms of this Privacy Statement from time to time. We reserve the right to make such changes without prior notice to you. If we change this Privacy Statement, we will post the new Privacy Statement on this web site. Your continued use of our web site following the posting of changes will be deemed to be your consent to those changes.

Your Rights

You have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. You can also exercise the right at any time by contacting us. You also have the right to access any personal information that we may hold about you. We may charge a reasonable fee for administrative costs of dealing with such access requests. Questions, comments and requests regarding this privacy policy are welcomed and should be addressed to Pittsburgh Corning Europe - Albertkade 1 - 3980 Tessenderlo - BELGIUM

Juridisk merknad

om FOAMGLAS produkter og løsninger

Informasjonen knyttet til produktene og systemene på dette nettstedet («Informasjon») er såvidt vi vet nøyaktig og pålitelig fra og med dato utstedt og kan endres uten forvarsel. Brukeren må kontakte Pittsburgh Corning Europe NV («PCE») for å bekrefte riktigheten før spesifisering eller bestilling. Ingen garanti for nøyaktighet er gitt eller underforstått. Informasjonen etterfølger og erstatter all informasjon som er gitt før publiseringen av dette. Bestemmelsen for denne informasjonen skal ikke tolkes som en anbefaling om å bruke noen av produktene våre, eller å bruke noen av produktene i strid med patentrettigheter eller en lov eller forskrift.

Siden PCE ikke har kontroll over installasjonens utførelse, tilbehørsmateriale eller bruksbetingelser, finnes det ingen uttrykt eller underforstått garanti av noe slag, inkludert de med salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller ytelse eller bruk av handel, for ytelsen til en installasjon som inneholder PCE-produkter. Selv om informasjonen på dette nettstedet kan knyttes til den tekniske bruken av visse PCE-produkter, skal det ikke under noen omstendighet bli vurdert som teknisk rådgivning.

Brukeren er ene og alene ansvarlig for å avgjøre om et PCE-produkt passer for et bestemt formål og egnet for brukerens bruksmetode eller -område. Gitt de ulike faktorene som kan påvirke bruken og bruksområdene til et PCE-produkt, der noen er unikt innenfor brukerens kunnskap og kontroll, er det viktig at brukeren evaluerer PCE-produktet for å avgjøre om det passer for et bestemt formål og er egnet for brukerens bruksmetode eller -område. Brukere av den oppgitte informasjonen påtar seg fullt ansvar for alle konsept- /designbeslutninger som er tatt knyttet til egnethet for bruk. Brukere må stole på sin egen dømmekraft eller en profesjonell innen konsept/design når de skal bestemme hvordan de best kan bruke de oppgitte dataene. Bruker godtar at PCE ikke er pliktig å oppgi flere detaljer, testing eller testdata på deres vegne.

PCEs eventuelle ansvar er strengt begrenset til erstatning av produktet. PcE skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for andre skader som oppstår på grunn av produktsvikt, enten de er tilfeldige, spesielle, følgeskader eller straffende, uavhengig av ansvarsteorien som slike skader hevdes på. PCE gir skriftlige garantier for mange av produktene, og slike garantier går foran uttalelsene heri. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes eller oppfattes som et tilbud om å selge produkter som er åpne for aksept.