FOAMGLAS® BOARD S3

Výška
40-200 mm
Velikost
1200x600 mm
Objemová hmotnost
130 kg/m³
Zatížení
≥ 900 kPa
Součinitel tepelné vodivosti
≤ 0,045 W/(m·K)

Oblasti použití

Konstrukce s požadavky na vysokou pevnost v tlaku.
- Podlahy
- Základové desky

Desky FOAMGLAS® BOARD

Naše desky o rozměrech 120x60 cm nazývané BOARD jsou ideální pro izolaci v řadě aplikací ve Vašem stavebním projektu. Díky většímu rozměru můžete izolovat rychleji a efektivněji. V tomto přehledu si vyberte požadovanou aplikaci a typ izolace a dozvíte se více o technických řešeních pomocí našich desek BOARD.

Třída S3

Desky FOAMGLAS® S3 mají hodnotu lambda 0,045 W/(m·K), pevnost v tlaku 900 kPa a jsou zcela rozměrově stabilní. V aplikacích, ve kterých je vysoká pevnost v tlaku důležitější než hodnota lambda (jako jsou střechy a podlahy s velkým zatížením), jsou desky FOAMGLAS® S3 často používané. V závislosti na požadované pevnosti v tlaku lze alternativně použít ještě únosnější desky FOAMGLAS® F. Důrazně doporučujeme, abyste při výběru pevnostní třídy desek důsledně respektovali výpočty statika.