Olympijský národní sportovní komplex

Kyjev
Ukrajina

Sportovní komplex OLYMPIC ve městě Yuzhny je působivou arénou s obloukovou střechou o rozpětí 72 metrů. Výzva? Navrhnout lehkou střechu, která unese sněhovou pokrývku a vydrží silný vítr. Izolace FOAMGLAS® se ukázala jako vynikající řešení díky své vysoké pevnosti v tlaku, dobrým tepelně-izolačním vlastnostem a parotěsnosti.

Architekt
Yuri Seregin
Rok realizace
2001
Aplikace
Metal roof system

Izolace FOAMGLAS® je mimořádně vhodná tepelné izolace střech s plechovou krytinou. Různá systémová řešení zaručují, že jednoplášťová kompaktní střecha v kombinaci s plechovou krytinou je jednou z nejbezpečnějších a technicky nejvyspělejších možností.

Pěnové sklo FOAMGLAS® je tepelně-izolační materiál, který současně zajišťuje funkci tepelné izolace a dokonalé parotěsné zábrany. Kromě toho vysoká pevnost pěnového skla v tlaku i tahu umožňuje unikátní ukotvení plechové krytiny nikoli do nosné konstrukce, nýbrž prostřednictvím kotevních plechů přímo do samotné tepelné izolace. Toto řešení je tedy zcela bez tepelných mostů!

Hlavní oblouk komplexu vytvořený ve tvaru půlměsíců má rozpětí 72 metrů. Architekti projektu čelili velmi obtížnému úkolu – navrhnout konstrukci lehké střechy, která ale bude současně schopná odolávat poměrně silnému zatížení od větru a sněhu. K vyřešení tohoto úkolu jim pomohla tepelná izolace z pěnového skla FOAMGLAS®.

Řešení FOAMGLAS®

použito v tomto projektu

Související referenční projekty