Vnitřní izolace stropu s minerální omítkou

Pěnové sklo FOAMGLAS®, jako nehořlavá vnitřní izolace stropu, chrání před požárem. V případě požáru nevyvíjí kouř ani toxické plyny, chrání konstrukci budovy a brání šíření ohně v místnosti. Naše izolační řešení má dlouhou životnost a pomáhá vytvořit bezpečné prostředí pro život.

Systémové benefity

  • Kvalita: Systém složený z kvalitních materiálů. Pro dosažení nejvyšší kvality doporučujeme systematický dozor na stavbě a profesionální konzultace s technickým zástupcem výrobce.
  • Cenová efektivita: Dlouhá životnost zajišťuje maximální hodnotu a zaručuje minimální náklady na údržbu.
  • Dlouhá životnost: Optimální tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti po řadu generací.
  • Bezpečnost: Kompaktní, celoplošně slepený izolační systém je prevencí poruch způsobených zkondenzovanou vlhkostí a plísněmi. FOAMGLAS neobsahuje žádné toxické látky a v případě požáru neodkapává a nevyvíjí kouř ani toxické zplodiny.
  • Funkčnost: Tepelná izolace a zábrana proti pronikání vodní páry i vzlínající vlhkosti – vše v jedné funkční vrstvě FOAMGLAS®.
 

Široká nabídka výrobků

Nabízíme Vám řadu izolačních výrobků a příslušenství pro vytvoření dokonalého řešení přizpůsobeného Vašemu konkrétnímu projektu. V závislosti na Vašich požadavcích (tepelný odpor, pevnost v tlaku, aplikace apod.) máme na výběr ze široké škály izolačních výrobků a příslušenství. Další informace naleznete na stránkách našich výrobků. 

 

Právní upozornění

Informace vztahující se k produktům / systémům / řešením nabízeným Společností, které jsou uvedené na této webové stránce, jsou poskytovány v dobré víře a pouze za účelem podání informací obecného charakteru. Tyto obecné informace jsou vždy podřízeny specifickým produktovým podmínkám / zvláštnímu právnímu upozornění, s jehož obsahem se mohou uživatelé seznámit zde: Právní upozornění.