Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), Amsterdam

Med taksystemet FOAMGLAS® Kompakttak är EMA-byggnadens blå tak i sjunde himlen

©OKRA Landschapsarchitecten
Amsterdam
Nederländerna

Extrem torka och kraftiga regnoväder blir allt vanligare i takt med den globala uppvärmningen. Tillgången till vatten är ett ämne som alla prioriterar högt. Med vattenhållningstak kan vi lagra regnvatten som faller på platta hustak och använda det när det behövs.

Arkitekt
Building consortium EMA, existing of Dura Vermeer and Heijmans
Entreprenör
Ministry of Public Health, Welfare and Sport
Byggnadstyp
Kontor
år
2019
Användning
Blå tak

 

Förutom att regnvatten kan lagras ger vattenhållningstak en annan viktig fördel. Regnvattnet har en kylande effekt, vilket gör att inomhustemperaturen kan hållas nere. Detta ökar komforten under sommaren och minskar kostnaderna för luftkonditionering.

1400 KVADRATMETER

Tack vare dess vattentäthet, höga tillförlitlighet och utmärkta tryckhållfasthet används FOAMGLAS® Kompakttak i allt högre grad till vattenhållningstak. Ett utmärkt exempel på detta är Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) byggnad vid Zuidas i Amsterdam. Där installerades 2 × 150 mm FOAMGLAS® T3+-plattor på ett 1 400 kvadratmeter stort betongunderlag. Avgörande för ett FOAMGLAS® Kompakttak är att underkonstruktionen är platt och att isoleringsplattorna är fullständigt tätade med bitumen. Först applicerades en bitumenemulsion och därefter brändes ett bitumenförstärkt polyestermembran fast. Med flytande bitumen fästes sedan FOAMGLAS®-isoleringsplattorna helt i varandra och i underkonstruktionen. Isoleringen avslutades med ett tvåskikts Soprema-tak med rotbeständigt toppskikt. Ett vattenhållningstak från Optigrün med omfattande växtlighet och olika terrassytor har anlagts på taket.

Eftersom fogarna mellan FOAMGLAS®-plattorna är helt tätade skapas ett icke-absorberande skikt som är helt bundet till den underliggande stödstrukturen och det överliggande tätningsmembranet. Vid lokala skador på membranet tar FOAMGLAS®-isoleringen över membranets uppgift och förhindrar att vatten sprids över en större del av taket. Tack vare den kompakta takkonstruktionen kan skador lokaliseras omedelbart och repareras till låg kostnad.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt