PC® 11

1-komponents bitumenbaserat kallim (särskilt för metallytor)

PC® 11 är ett permanent plastisk-elastiskt, åldringsbeständigt lim med god vidhäftning till olika material.

PC® 11 är färdig för applicering med fogspruta. Produkten är ett 1-komponentslim (bitumenbaserat kallim) avsett för limning av FOAMGLAS®-skivor, särskilt FOAMGLAS® READY BOARD/READY BLOCK på profilerad plåt.