Miejska Kryta Pływalnia KAPRY Pruszków

Miejska Kryta Pływalnia KAPRY Pruszków ilustracja
Pruszków
Polska

Termoizolacja dachu

Architekt
Szymon Majcherczyk, Pracownia Superjednostka
Rok
2022
Zastosowania
Dach Hali Basenu, płyty FOAMGLAS® SLABS T3+

Zastosowanie płyt szkła komórkowego dla dachu Hali Basenowej KAPRY w Pruszkowie nie było przypadkowe. Miało na celu wyeliminowanie możliwość kondensacji pary wodnej w strukturze dachu jak i w samej warstwie termoizolacyjnej. Obiekt był remontowany po blisko 20 latach użytkowania. Bardzo ważnym argumentem była tutaj nienasiąkliwość płyt FOAMGLAS i ich pełna szczelność dla wilgoci i pary wodnej, co stanowi gwarancję niezmienności wagi dachu oraz niezmienność parametrów termicznych dachu jako przegrody na cały okres dalszego użytkowania obiektu. Płyty FOAMGLAS SLABS T3+ o lambdzie 0.036 W/mK były układane w dwóch warstwach 130 mm + 100 mm, spojone miedzy sobą i całopowierzchniowo z podłożem gorącym bitumem.

Zastosowany tutaj Dach Kompaktowy FOAMGLAS zabezpiecza dach nie tylko przed przeciekami i zawilgoceniem, ale również przez migracją wilgoci w kierunku poziomym. Brak łączników mechanicznych powoduje eliminację słabych punktów, mostków termicznych i brak dziurawienia podłoża samego dachu. Nie bez znaczenia była również obojętność biologiczna materiału, który zapewnia brak rozwoju jakichkolwiek form biologicznych czy zagnieżdżania insektów i gryzoni.

Ważne tutaj były również kwestie bezpieczeństwa pożarowego (A1) oraz nośność warstwy płyt szkła komórkowego FOAMGLAS, gdzie oprócz samej odporności na ściskanie 500 kPa, uzyskujemy układ dachu z 0% deformacji pod obciążeniem i użytkowaniem. Było to niezwykle istotne w zawiązku z planowaną instalacją paneli fotowoltaicznych na dachu oraz z obciążeniem centralami wentylacyjnymi. To bardzo trwałe, niezmienne i bezpieczne rozwiązanie wybrane świadomie zarówno przez Architekta jak i Inwestora.

 

Inwestor: Urząd Miasta Pruszków, Wydział Realizacji Inwestycji

Obsługa techniczna i handlowa: PBN Invest, Warszawa

Rozwiązanie FOAMGLAS®

wykorzystane w tym projekcie

Powiązane projekty referencyjne