Het belang van het isoleren van warme opslagtanks

Door de stijgende energiekosten, het steeds groeiende probleem van CUI en focus op algemene veiligheid, is het kosteneffectief geworden om een thermisch isolatiesysteem onder warme opslagtanks te installeren. Een goed ontworpen en geïnstalleerd thermisch tankbodem isolatiesysteem zal leiden tot energiebesparing, verhoogde veiligheid voor de werknemers, een langere tanklevensduur en dit alles met een relatief korte terugverdientijd.

Opslagtanks worden gebruikt voor de opslag van een verscheidenheid aan vloeistoffen en gassen, gaande van grondstoffen, tussenproducten tot eindproducten. De groeiende wereldwijde vraag naar chemicaliën en de juiste opslag en verwerking ervan maakt de energie-efficiëntie en de veiligheid van opslagtanks steeds belangrijker.

Dus wanneer het minimaliseren van uw kosten, het garanderen van veiligheid van uw werknemers en het efficiënt opslaan van uw producten een belangrijk punt is, is een performant isolatiesysteem zeker geen overbodige luxe. Elk jaar worden grote hoeveelheden energie verspild omdat warme opslagtanks niet voorzien zijn van een goed isolatiesysteem.

Tanks kunnen variëren in concept en ontwerp omdat de constructie afhankelijk is van de opslagtemperatuur en de eigenschappen van de producten die worden opgeslagen. Een gedetailleerde studie is nodig om ervoor te zorgen dat alle aspecten in overweging worden genomen zodat producten op de veiligste en meest efficiënte manier kunnen worden opgeslagen. 

Energy loss in hot storage tanks 

Bij warme opslagtanks worden vaak de tankwanden en daken beschouwd als de grootste bronnen van energieverlies.

Echter, een grote bron van energieverlies is de bodem van de tank. Zelfs als de opslagtank slechts voor 10 procent gevuld is, zal de tankbodem altijd 100 procent in contact zijn met de warme vloeistof, waardoor de bodem de meest gevoelige locatie is voor warmteoverdracht en energieverlies.

Dit toont de noodzaak aan van de installatie van een goed thermisch tankbodem-isolatiesysteem om het energieverlies te beperken.

Other benefits of insulating tank bases 

Naast het verminderen van energieverlies heeft een geïsoleerde tankbodem ook andere voordelen. Het isolatiesysteem beschermt de betonnen fundering tegen hoge temperaturen waardoor de tankfundering met gewapend beton goedkoper kan worden geïnstalleerd. 

Het isolatiesysteem biedt ook bescherming tegen aantasting door opstijgend vocht, met mogelijke corrosie van de tankbodem tot gevolg.

Tijdens de gehele levensduur kan een typische opslagtank voor verschillende doeleinden en bij wisselende temperaturen worden gebruikt, waardoor een omgeving kan ontstaat waarbij corrosie onder isolatie (CUI) een probleem wordt als de tank onvoldoende of foutief geïsoleerd is. 

Het is belangrijk om een ondoordringbaar en onbrandbaar isolatiemateriaal  met gesloten cellen te gebruiken voor de isolatie van tankbodems. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat het isolatiesysteem bestand is tegen vochtpenetratie en bescherming biedt tegen corrosie onder isolatie, waardoor mogelijke catastrofale gevolgen kunnen worden voorkomen. Het gebruik van onbrandbare isolatie voorkomt potentiële brand- en rookgevaren die latent aanwezig zijn bij opslagtanks met gevaarlijke producten.

Bovendien is het van cruciaal belang dat de isolatiematerialen geschikt zijn om de grote belastingen zonder problemen te kunnen dragen, en dit zonder enige vervorming door compressie.

Zo kan de stabiliteit en de integriteit van de tank worden gegarandeerd over de volledige levensduur. Onvoldoende druksterkte in situaties met hoge belasting kan leiden tot verzakking, schade aan de tankbodem en verlies van thermische prestatie. Dit laatste kan resulteren in het toenemen van de viscositeit of zelfs stolling van de inhoud.

De FOAMLGAS® HLB (hoge lastdragende) systemen, leverbaar met zeer hoge druksterktes, bieden een voldoende sterke oplossing voor al uw tankontwerpen.

Tot op heden zijn reeds duizenden warme, koude en cryogene tanks voorzien van een bodem met een FOAMGLAS® isolatiesysteem. Het materiaal wordt wereldwijd gebruikt voor 90 procent van de bodems onder LNG tanks. 

De isolatiewaarde van het FOAMGLAS® isolatie wijzigt niet in de tijd, zodat de tankbodem zorgt voor een blijvende energiebesparing. Zo verdient de investering in een geïsoleerde tankbodem zich terug in een periode van slechts een paar maanden tot enkele jaren.

Payback periods and annual yields 

Rekening houdend met alle relevante factoren zoals opslagtemperatuur en energiekosten, wordt voor elk specifiek project de kosten van het energieverlies via de niet geïsoleerde bodem vergeleken met de totale investeringskosten en de energiewinst van een geïsoleerde bodem.

Dit resulteert in de totale terugverdientijd van de investering in een FOAMGLAS® tankbodem-isolatiesysteem. Deze kan variëren van een aantal maanden tot slechts enkele jaren, afhankelijk van de opslagtemperatuur van de vloeistof in de tank.

Bovendien wordt het totale toekomstige rendement van de investering berekend voor de actieve levensduur van de tank met een geïsoleerde tankbodem. Dit toont de hoeveelheid bespaarde energie per vierkante meter geïsoleerde tankbodem en de totale jaarlijkse opbrengst na de terugverdientijd.

Je zou ook

geïnteresseerd kunnen zijn om te lezen over