FOAMGLAS® TAPERED T4+

FOAMGLAS® TAPERED T4+

Desky FOAMGLAS® TAPERED T4+ jsou vytvořeny z desek FOAMGLAS® T4+, které jsou spádované po jejich šířce, výjimečně po délce. Vyražená šipka ve středu horního lice desek uvádí směr spádu.

Výška
50 - 200 mm
Velikost
600 x 450 mm
Objemová hmotnost
115 kg/m³
Zatížení
CS ≥ 600 kPa
Součinitel tepelné vodivosti
0.041 W/mK

Oblasti použití

Tepelná izolace pro:

  • Ploché střechy se spádovou tepelně izolační vrstvou
  • Spádové desky TAPERED

    Potřebujete spolehlivě odvodnit plochou střechu nebo podlahu? Nepotřebujete více než naše spádové desky FOAMGLAS® TAPERED na míru, které budou přesně odpovídat Vašim požadavkům. Rychlé řešení, které nevyžaduje použití dalších materiálů, mokrých procesů ani dodatečné přitížení a nezvyšuje náklady na práci. Připravíme pro Vás spádové studie a zajistíme jasný a optimální plán montáže včetně dokonalého odvodnění do vpustí. Zvolte dlouhodobě funkční tepelnou izolaci a současně zajistěte dokonalé odvodnění střech a podlah.

    Třída T4+

    Desky FOAMGLAS® T4+ mají hodnotu lambda 0,041 W/(m·K) a pevnost v tlaku 600 kPa. Tento výrobek je vhodný pro izolaci pochozích plochých střech, šikmých střech s ocelovou konstrukcí, střech s plechovou krytinou a podlah.