Fasáda chráněná před deštěm s lehkým plechovým obkladem

Díky výjimečným vlastnostem izolace FOAMGLAS®, jako jsou odolnost proti vodě, nehořlavost a parotěsnost, zajišťují naše skladby fasád s lehkým plechovým obkladem chráněných před deštěm spolehlivé a bezporuchové řešení po celou dobu životnosti budovy.

Systémové benefity

  • Kvalita: Systém složený z kvalitních materiálů. Pro dosažení nejvyšší kvality doporučujeme systematický dozor na stavbě a profesionální konzultace s technickým zástupcem výrobce.
  • Cenová efektivita: Dlouhá životnost zajišťuje maximální hodnotu a zaručuje minimální náklady na údržbu.
  • Dlouhá životnost: Optimální tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti po řadu generací.
  • Bezpečnost: Kompaktní, celoplošně slepený izolační systém je prevencí poruch způsobených zatečenou nebo zkondenzovanou vlhkostí. FOAMGLAS je nehořlavý, brání šíření plamene, při požáru neodkapává a nevyvíjí kouř ani toxické zplodiny.
  • Funkčnost: Minimalizace tepelných mostů díky optimalizovanému způsobu kotvení. Jednoduchá montáž a úspora prostoru díky fasádnímu systému bez provětrávané mezery. Tepelná izolace a parozábrana – vše v jedné funkční vrstvě FOAMGLAS®.
 

Široká nabídka výrobků

Nabízíme Vám řadu izolačních výrobků a příslušenství pro vytvoření dokonalého řešení přizpůsobeného Vašemu konkrétnímu projektu. V závislosti na Vašich požadavcích (tepelný odpor, pevnost v tlaku, aplikace apod.) máme na výběr ze široké škály izolačních výrobků a příslušenství. Další informace naleznete na stránkách našich výrobků. 

 

Související referenční projekty

Právní upozornění

Informace vztahující se k produktům / systémům / řešením nabízeným Společností, které jsou uvedené na této webové stránce, jsou poskytovány v dobré víře a pouze za účelem podání informací obecného charakteru. Tyto obecné informace jsou vždy podřízeny specifickým produktovým podmínkám / zvláštnímu právnímu upozornění, s jehož obsahem se mohou uživatelé seznámit zde: Právní upozornění.