FOAMGLAS® READY S3

Tjocklek
40-200 mm
Storlek
600x450 mm
Densitet
130 kg/m³
Tryck
≥ 900 kPa
Termisk konduktivitet
≤ 0,045 W/(m·K)

Produkttyp READY

FOAMGLAS® READY finns i storlekarna 60 x 45 cm och 120 x 60 cm. Denna typ av FOAMGLAS®-isolering har ett övre skikt. Tätskikt kan svetsas fast direkt på dem, vilket sparar mycket tid. Den är perfekt för tillämpningar där det krävs extra säkerhet, som låglutande tak, strukturer under mark eller växtfasader. När den installeras med varmasfalt eller våra kallim (hellimning med fyllda fogar) är den en av våra säkraste lösningar, med lika lång livslängd som byggnaden.

Kvalitet S3

FOAMGLAS® S3 har lambdavärde 0,045 W/(m·K), tryckhållfasthet 900 kPa och är dimensionsstabilt. I tillämpningar där hög tryckhållfasthet är viktigare än lambdavärdet (till exempel tak och golv som bär upp tung last) används ofta FOAMGLAS® S3. Eventuellt kan också FOAMGLAS® F användas, men det beror på vilken tryckhållfasthet som krävs. Vi rekommenderar starkt att du följer ingenjörens beräkningar.