Konsultacje we wstępnej fazie projektu

Porady i pomoc techniczna

Oferujemy doradztwo techniczne i pomoc w początkowej fazie projektu. Jesteśmy do dyspozycji aby wspierać Twój zespół projektowy na miejscu, aby zapoznać Was z technologią, możliwościami i późniejszą instalacją produktów termoizolacyjnych FOAMGLAS® oraz akcesoriów.

Nasze konsultacje obejmują wszystkie sposoby instalacji termoizolacji, od prostych do tych najbardziej złożonych. Nie chcemy zostawiać niczego przypadkowi i zależy nam na poprawnym i trwałym wykonaniu.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania porady technicznej już od fazy koncepcyjnej projektu, a także zapoznaj się z prezentacjami i filmami montażowymi, dostępnym na naszych stronach internetowych. Zależy nam na tym, aby Twój zespół zaczął pracę z termoizolacją FOAMGLAS® w najbardziej efektywny sposób.

Wsparcie na etapie budowy

Nasi inżynierowie i technicy są również gotowi pomóc podczas budowy i instalacji. Koncentrujemy się na jakości i trwałości montażu, najważniejszej dla rozwiązań 
i technologii typu premium.

Masz pytanie, problem? Czasem wystarczy krótka rozmowa telefoniczna lub wiadomość e-mail. Jesteśmy do dyspozycji.