Foamglas® compactdak
Veilige en duurzame isolatieoplossingen voor actieve daken

De ruimte op de grond is beperkt om op te bouwen, maar wat dacht je van het dak? De bestaande en nieuw te bouwen dakoppervlakken wachten erop om meer gebruikt te worden.

De mogelijkheden zijn onbeperkt. Actieve daken zoals tuinen met intensieve begroeiing, parkeerplaatsen, waterretentiedaken en sport- en spelfaciliteiten zijn slechts enkele van de toepassingen die op een dakoppervlak kunnen worden aangebracht. Het bouwen van een activiteitsdak op een bestaande dakconstructie is een slim gebruik van het beschikbare dakoppervlak; het creëert extra woonruimte en maakt gebouwen aantrekkelijker. Niet alleen voor het oog, maar ook als investering. Zowel nieuwe als bestaande gebouwen kunnen hiervan profiteren. De locatie van deze daken is vaak erg lucratief en het uitzicht vanaf het verhoogde platform is weelderig.

Groene en blauwe daken hebben ecologische voordelen. Ze verbeteren het microklimaat en gaan effectief om met water. In de zomer verhogen ze het comfort binnenshuis en verminderen ze de behoefte aan airconditioning. Ze zorgen ook voor natuurlijke verkoeling in steden en voegen een stukje natuur toe in een bruisende metropool.

Geef daken een hoger doel

FOAMGLAS® Compactdak is een eenvoudige, robuuste en veelzijdige dakopbouw met de uitzonderlijke eigenschappen van FOAMGLAS® thermische isolatie. De compacte opbouw bestaat uit 3 basislagen volledig verlijmd door bitumen of koudlijm: een dragende ondergrond, FOAMGLAS® cellulair glas en een waterdicht membraan. Dit technisch ideale daksysteem is eenvoudig te bouwen en minimaliseert alle risico's die gepaard gaan met de aanleg van activiteitendaken.

DE RISICO'S VERMINDEREN

met een FOAMGLAS® Compactdaksysteem

Verhoogde belasting door gebruik, constructie en eigen gewicht van daklagen
FOAMGLAS® thermische isolatie in een compacte dakopbouw is bestand tegen hoge drukbelastingen en draagt deze permanent, veilig en zonder de isolatie-eigenschappen aan te tasten.

Grotere kans op schade aan de waterdichting
FOAMGLAS® thermische isolatie is bestand tegen hoge belastingen zonder risico op vervorming. De isolatie vormt een harde en stabiele laag onder waterdichtingssystemen en minimaliseert het risico op schade.

Verandering in condensatiecondities in de dakopbouw
Door de gesloten celstructuur is FOAMGLAS® thermische isolatie volledig water- en dampdicht en blijft het onder alle omstandigheden droog.

Verminderde thermische bescherming na verloop van tijd (door vocht). De isolatie-eigenschappen blijven zelfs na tientallen jaren onveranderd, omdat het materiaal niet nat kan worden.


Een geschikte dakopbouw met kwalitatieve bouwmaterialen en een perfecte plaatsing zijn de sleutel tot het beperken van de risico's

Onvermogen om waterdichtingsdefecten te lokaliseren en te repareren
FOAMGLAS® Compactdakisolatie is dampdicht en niet-absorberend. Elke fout in de waterdichting blijft lokaal en is gemakkelijk op te sporen en goedkoop te repareren.

Problemen veroorzaakt door toekomstige veranderingen in het dakgebruik
FOAMGLAS® Compactdakisolatie is dampdicht, niet-absorberend en bestand tegen extreme belastingen. Vrijwel elk activiteitsdak kan worden gebouwd op de compacte dakopbouw en het gebruik van het dak kan in de toekomst eenvoudig worden gewijzigd.

Doorworteling (bijv. bij begroeiing op daken)
FOAMGLAS® thermische isolatie blijft 100% droog onder alle mogelijke omstandigheden gedurende de levensduur van het gebouw, waardoor een effectieve garantie van nul wortelpenetratie wordt gegarandeerd.


Hoe kunt u als architect al deze risico's beperken?

DE RISICO'S BEPERKEN MET EEN FOAMGLAS® COMPACTDAKSYSTEEM

MEER WETEN OVER FOAMGLAS® COMPACTDAKSYSTEMEN