Ansvarsfraskrivelse

Ansvarsfraskrivelse

Brugervilkår og fortrolighedspolitik

Adgang til og brug af Pittsburgh Cornings hjemmeside www.foamglas.com er underlagt de vilkår, som angives heri, samt alle gældende love. Pittsburgh Corning omfatter Pittsburgh Corning Corporation, Pittsburgh Corning Europe NV/SA og disses respektive datterselskaber. Ved at skaffe dig adgang til de oplysninger, som Pittsburgh Corning stiller til rådighed på denne hjemmeside, anses du for at have accepteret og være bundet af disse vilkår.

Rettigheder til og begrænsninger for brug af materialet

Denne hjemmeside og dens oplysninger tilhører Pittsburgh Corning. Intet materiale fra www.foamglas.com eller fra nogen hjemmeside, som ejes, drives, styres eller er givet i licens af Pittsburgh Corning må kopieres, reproduceres, udgives, uploades, lægges ud, sendes eller distribueres på nogen måde. Materialet på denne hjemmeside kan tilgås, som det er og forefindes, og er os bekendt korrekt og pålideligt.  Der foreligger ingen udtrykkelige eller underforståede garantier, heller ikke for salgbarhed, kvalitet eller for produkters egnethed til et givet formål. Pittsburgh Corning påtager sig under ingen omstændigheder noget som helst ansvar over for nogen person, som bruger denne hjemmeside, for direkte, særlige, uforudsete eller indirekte skader eller følgeskader, tabt fortjeneste, manglende indtægter eller omkostninger til erstatningsvarer, som måtte opstå som følge af, at vedkommende har brugt eller forladt sig på de oplysninger, som gives på denne hjemmeside, heller ikke hvis disse oplysninger i forvejen drejede sig om risikoen for en sådan skade. Det er tilladt at bruge indholdet på denne hjemmeside til personlig brug, men ikke til formål, som strider mod Pittsburgh Cornings interesser, herunder kommercielle eller offentligt formål. Det er ikke tilladt på nogen måde at modificere eller ændre hjemmesidens indhold eller at lægge indholdet på en anden hjemmeside.

Meddelelse om ophavsret

Hvis ikke andet udtrykkeligt angives, har Pittsburgh Corning Corporation og Pittsburgh Corning Europe NV/SA (©2009) ophavsretten til alt indhold på denne hjemmeside. Med eneret. Dokumenter, som publiceres på Pittsburgh Cornings hjemmeside, kan indeholde andre meddelelser om ophavsret eller beskrivelser af produkter, tjenester, processer eller teknikker, som ejes af Pittsburgh Corning eller tredjepart. Pittsburgh Corning giver ingen licens i henhold til nogen lovgivning om ophavsret, varemærke, patent eller andre immaterielle rettigheder, som ejes af Pittsburgh Corning eller tredjepart.

Varemærker

FOAMGLAS® og andre varemærker bruges på denne hjemmeside. Hvis ikke andet er angivet, bruges disse varemærker af Pittsburgh Corning Corporation. Det er ikke tilladt at bruge et varemærke, som tilhører Pittsburgh Corning eller associerede selskaber uden det pågældende selskabs tilladelse.

Fortrolighedspolitik

Pittsburgh Corning Corporation, Pittsburgh Corning Europe NV/SA og disses respektive datterselskaber (under ét "Pittsburgh Corning") har som målsætning at respektere din integritet og beskytte alle personlige oplysninger, du giver os via denne hjemmeside. Denne politik tydeliggør, hvilke personlige oplysninger, som Pittsburgh Corning kan indsamle, og hvordan de bliver brug, inklusive under hvilke omstændigheder vi kan videregive sådanne oplysninger til tredjepart. 

Oplysninger, som vi kan indsamle, og hvordan de kan blive brugt


Vi kan indsamle og bearbejde de personlige oplysninger, som du giver os ved at udfylde formularer på vores hjemmeside. Hvis du kontakter os, kan vi gemme oplysninger om denne korrespondance sammen med oplysninger om eventuelle transaktioner, du gennemfører via vores hjemmeside, samt om dine ordrer.

Vi kan indsamle oplysninger om din computer, inklusive din IP-adresse, oplysninger om dit operativsystem og om din webbrowser. Indsamlede oplysninger hjælper os til at gøre hjemmesiden mere brugbar og effektiv. Vi kan bruge din IP-adresse til at foretage analyser af besøgstrafik, til at diagnosticere problemer med vores system, til at vedligeholde og administrere hjemmesiden og til at gøre det muligt for udvalgte tredjeparter at give os oplysninger om de virksomheder, som besøger vores hjemmeside, og til at give dig oplysninger om vores produkter.

Pittsburgh Corning er en international organisation med virksomheder både i Europa og i Nordamerika. Det kan forekomme, at personlige oplysninger, som indsamles via denne hjemmeside overføres fra Pittsburgh Cornings virksomhed i et land eller på et kontinent til en virksomhed i et andet land eller på et andet kontinent. Når du bruger denne hjemmeside og afgiver personlige oplysninger, anses du for at have givet dit samtykke til, at disse data overføres, indsamles og lagres i USA eller i andre lande, hvor Pittsburgh Corning driver virksomhed.

Vi kan bruge din e-mail-adresse til at svare på forespørgsler og til at give dig oplysninger om vores produkter. Vi udleverer ikke dine personlige oplysninger til tredjepart ud over i det begrænsede omfang, som nævnes i denne politik

Beskyttelse af personlige oplysninger

Pittsburgh Corning tager sit ansvar for sikker håndtering af de personlige oplysninger, du giver os, alvorligt. For at forhindre uberettiget adgang benytter vi sikkerhedsforanstaltninger ved lagring og brug af de personlige oplysninger, som findes i vores system. Selv om vi med alle rimelige foranstaltninger beskytter dine personlige oplysninger, er der altid en risiko for uberettiget adgang, som ikke kan elimineres helt. Ved at bruge hjemmesiden accepterer du denne risiko.

Ændringer

Vi kan foretage ændringer i vores fortrolighedspolitik. Vi forbeholder os ret til at foretage sådanne ændringer uden forudgående varsel. Hvis denne fortrolighedspolitik ændres, vil den reviderede fortrolighedspolitik blive offentliggjort på denne hjemmeside. Hvis du fortsat bruger hjemmesiden, efter at den ændrede fortrolighedspolitik er offentliggjort, anses du for at have accepteret disse ændringer.

Dine rettigheder

Du har ret til at bede os om ikke at bruge dine personlige oplysninger i markedsføringsøjemed. Du kan når som helst gøre brug af denne ret ved at kontakte os.

Du har også ret til at få adgang til alle personlige oplysninger, som vi måtte have om dig. Vi kan opkræve et rimeligt gebyr til at dække de administrative omkostninger ved behandling af en sådan begæring. Du er velkommen til at stille spørgsmål om, kommentere eller indgive en begæring vedrørende denne fortrolighedspolitik til Pittsburgh Corning

BEKENDTGØRELSE

om FOAMGLAS® produkter & løsninger

Den information, der vedrører de produkter og systemer, der er omfattet af dette websted (”information”), er, ud fra vor bedste overbevisning, nøjagtig og pålidelig fra og med den dato den offentliggøres og kan ændres uden forudgående varsel. Brugeren skal kontakte Pittsburgh Corning Europe NV (”PCE”) for at bekræfte korrektheden før specificering eller bestilling. Garanti for nøjagtighed gives ikke og er ikke underforstået. Denne information afløser og erstatter al information, der er stillet til rådighed før offentliggørelsen heraf. At denne information er til rådighed, bør ikke fortolkes som en anbefaling til at benytte nogen af vores produkter og heller ikke til at bruge nogen af vores produkter i strid med nogen patentrettigheder eller i strid med nogen lov eller bestemmelse.

Eftersom PCE ikke har nogen kontrol over installation, udførelse, tilbehør, materialer eller applikationsforholdene, fremsættes der ikke nogen udtrykkelige eller underforståede garantier, herunder vedrørende kvalitet og egnethed til ethvert formål eller gennemførelse eller sædvane inden for handel, vedrørende ydeevne af en installation, der indeholder PCE-produkter. Selvom informationen på dette websted kan vedrøre den tekniske applikation af visse PCE-produkter, vil den under ingen omstændigheder blive betragtet som teknisk rådgivning.

Brugeren alene er ansvarlig for at fastlægge, hvorvidt et PCE-produkt er egnet til et bestemt formål og egnet til brugerens anvendelsesmetode eller applikation. I betragtning af de mange forskellige faktorer, der kan påvirke brugen og applikationen af et PCE-produkt, hvoraf kun brugeren har kendskab til og kontrol over nogle af disse, er det afgørende, at brugeren evaluerer PCE-produktet for at fastlægge, om det er egnet til et specifikt formål og egnet til brugerens anvendelsesmetode eller applikation. Brugere af den information, der stilles til rådighed, påtager sig det fulde ansvar for alle koncept-/designbeslutninger, som træffes vedrørende anvendelsesegnetheden. Brugerne skal stole på deres egen vurdering eller en koncept-/designeksperts vurdering, når de fastlægger, hvordan de bedst kan benytte de data, der stilles til rådighed. Brugerne accepterer, at PCE ikke er ansvarlig for at levere yderligere oplysninger, testning eller testdata på deres vegne.

PCE's ansvar, hvor et sådant eksisterer, er udelukkende begrænset til erstatning af produktet. PCE er under ingen omstændigheder ansvarlig for andre skader, der opstår som følge af produktsvigt, uanset om der er tale om tilfældige skader, særlige skader, følgeskader eller pønal erstatning, uden hensyn til den fortolkning af ansvarsbegrebet, som en sådan erstatning kræves i henhold til. PCE yder skriftlige garantier for mange af deres produkter, og sådanne garantier har forrang for de erklæringer der findes i nærværende information. Intet i dette dokument skal fortolkes eller udlægges som et tilbud om at sælge produkter, der er åbent for accept.