FOAMGLAS® READY F

Výška
40-180 mm
Velikost
600x450 mm
Objemová hmotnost
165 kg/m³
Zatížení
≥ 1600 kPa
Součinitel tepelné vodivosti
≤ 0,050 W/(m·K)

Oblasti použití

Tepelná izolace umožňující přímé natavení hydroizolace pro:
- ploché střechy: (lepení na beton zastudena lepidlem PC® 800)
- spodní stavbu: vodorovní i svislé konstrukce

Typ výrobku READY

Desky FOAMGLAS® READY jsou k dispozici ve formátu 60x45 cm a 120x60 cm. Tento typ izolace FOAMGLAS® má na horním líci nakašírovanou vrstvu asfaltu. Na tuto vrstvu je možné přímo natavit asfaltové pásy, což výrazně šetří čas. Je to dokonalý výrobek pro aplikace, u kterých je požadována ještě větší bezpečnost - jako jsou ploché střechy, spodní stavba nebo vegetační fasády. Desky lze lepit horkým asfaltem, ale také především pomocí našich lepidel za studena. Při celoplošném nalepení a slepení spár se jedná o jedno z našich nejspolehlivějších řešení, které vydrží po celou životnost budovy.

Třída F

Desky FOAMGLAS® F mají nejvyšší pevnost v tlaku v našem sortimentu izolačních desek a panelů. S hodnotou lambda 0,050 W/(m·K) a pevností v tlaku 1 600 kPa se tento výrobek používá pouze pro střechy a podlahy, které jsou zatíženy extrémním zatížením, nebo pod základy budov. Jedná se o ty aplikace, ve kterých je zatížení tak vysoké, že nelze použít jiný izolační materiál. Často se může jednat i o běžné střešní terasy přístupné pro veřejnost, které však musí odolat pojezdu vozidel hasičů. Výjimkou nejsou ani parkovací střechy pro autobusy a nákladní automobily. Pevnost v tlaku FOAMGLAS® F je také nutná pro průmyslové podlahy, které musí nést velké zatížení. Pro správnou volbu mezi použitím desek FOAMGLAS® S3 a FOAMGLAS® F (obou materiálů s vysokou pevností v taku), je nejlepší, pokud výpočet a doporučení typu provede statická kancelář.