INFORMACJA PRAWNA

Informacja prawna

and privacy statement

Access and use of all FOAMGLAS® websites owned by Pittsburgh Corning Europe NV is subject to the terms and conditions set forth herein and all applicable laws. “Pittsburgh Corning” includes Pittsburgh Corning Europe NV, Pittsburgh Corning Corporation and all their respective subsidiaries. By accessing the information made available by Pittsburgh Corning on this website, you are deemed to have accepted and be bound by these terms and conditions.

Copyright notice

All contents of this website, other than those expressly otherwise identified, are covered by copyright owned by Pittsburgh Corning. Such copyright applies, irrespective of whether the words “Copyright ©2011 Pittsburgh Corning Europe NV and Pittsburgh Corning Corporation” are established or not. All rights reserved. Documents published in any Pittsburgh Corning website may contain other proprietary notices or described products, services, processes or technologies owned by Pittsburgh Corning or a third party. Pittsburgh Corning is not granting any license under any copyright, trademark, patent or other intellectual property right of Pittsburgh Corning or any third party.

Ownership Policy and restrictions on use of material

This site and all of the information contained therein is owned by Pittsburgh Corning. No material from [www.foamglas.co.uk] or any website owned, operated, licensed or controlled by Pittsburgh Corning may be copied, reproduced, republished, uploaded, posted, transmitted, or distributed in any way. The materials contained on this website are provided "as is" and are accurate and reliable to the best of our knowledge. There are no express or implied warranties of any kind, including those of merchantability, quality or fitness of a product for a particular purpose. Under no circumstances shall Pittsburgh Corning be liable to any person using this website for any direct, special, incidental, punitive, indirect or consequential damages, loss of profits or revenues or costs of replacement goods resulting from use of or reliance on the information presented in or through this website, even if informed in advance of the possibility of such damages. You may use the content of this website for your own personal use and not for any purposes contrary to Pittsburgh Corning's interests, that is commercial or public purposes. You may not modify or alter the content of the website in any way, or share it on any other website.

Trademarks

Foamglas® and other various trademarks are used throughout this website. Unless otherwise indicated, these trademarks are owned by Pittsburgh Corning. You may not use any of the trademarks owned by Pittsburgh Corning or affiliated companies without prior written consent of those companies.

Privacy Statement

Pittsburgh Corning Corporation, Pittsburgh Corning Europe NV and their respective subsidiaries (together "Pittsburgh Corning") are committed to respecting your privacy and protecting any personal information that you may provide to us through this web site. This statement explains what personal information Pittsburgh Corning may collect and how we use your information, including the circumstances under which we may provide it to third parties. 

Information we may collect and how we may use it

We may collect and process the personal information that you provide by completing forms on our web site. If you contact us, we may keep a record of that correspondence together with details of transactions you carry out through our site and of the fulfillment of your orders. We may collect information about your computer, including your IP address, operating system and browser type. We will use the information which we collect to help us to improve the usefulness and effectiveness of our web site. We may use your IP address to conduct analyses of user traffic, to help diagnose problems with our systems, to maintain and administer our web site, or to enable selected third parties to provide us with information on the companies visiting our site and to provide you with information about our products. Pittsburgh Corning is an international organization with operations in both Europe and North America. There may be occasions where personal information collected through this web site may be transferred from Pittsburgh Corning's operations in one country or continent to those in another. By using this web site and providing your personal information, you will be deemed to consents to such data transfers including the collection and storage of such information in the United States of America or any other country where Pittsburgh Corning conducts business. We may use your email address to respond to inquiries and to provide you with information about our products. We will not share your information third parties other than for the limited purposes described in this notice. 

Protecting your Information

Pittsburgh Corning takes seriously its responsibility for the security of any personal information that you may provide to us. To prevent unauthorized access, we follow apply security procedures in the storage and use of personal information stored on our systems. Despite our reasonable efforts to safeguard your information, there is always a risk of unauthorized access that we cannot completely eliminate. By using the web site you assume that risk.

Changes

We may change the terms of this Privacy Statement from time to time. We reserve the right to make such changes without prior notice to you. If we change this Privacy Statement, we will post the new Privacy Statement on this web site. Your continued use of our web site following the posting of changes will be deemed to be your consent to those changes.

Your Rights

You have the right to ask us not to process your personal data for marketing purposes. You can also exercise the right at any time by contacting us. You also have the right to access any personal information that we may hold about you. We may charge a reasonable fee for administrative costs of dealing with such access requests. Questions, comments and requests regarding this privacy policy are welcomed and should be addressed to Pittsburgh Corning Europe - Albertkade 1 - 3980 Tessenderlo - BELGIUM

Informacje prawne

dotycząca produktów i rozwiązań FOAMGLAS®

Zawarte na tej stronie internetowej informacje dotyczące produktów i systemów (“Informacje”) są, według naszej najlepszej wiedzy, dokładne i wiarygodne na dzień ich opublikowania i mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik musi skontaktować się z Pittsburgh Corning Europe NV („PCE”) w celu zweryfikowania poprawności przed ustaleniem specyfikacji lub złożeniem zamówienia. Nie udziela się żadnej, wyraźnej lub dorozumianej, gwarancji dokładności. Niniejsze Informacje zastępują wszelkie informacje udostępnione przed datą niniejszej publikacji. Udostępnienia tych Informacji nie należy interpretować jako zalecenia użytkowania któregokolwiek z naszych produktów bądź użytkowania któregokolwiek z naszych produktów w sposób naruszający jakiekolwiek prawa patentowe, regulamin lub przepis.

W związku z tym, że PCE nie ma wpływu na jakość prac instalacyjnych, materiały dodatkowe lub warunki stosowania, nie zostaje udzielona żadna, wyraźna lub dorozumiana, gwarancja o jakimkolwiek charakterze, włącznie z gwarancją pokupności lub przydatności do określonego celu lub wynikająca z zasad użytkowania lub handlu odnośnie eksploatacji instalacji zawierającej produkty PCE. Informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą odnosić się do technicznego zastosowania niektórych produktów PCE, ale w żadnym wypadku nie należy ich traktować jako porady technicznej.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ustalenie, czy dany produkt PCE jest odpowiedni dla określonego przeznaczenia i nadaje się do metody stosowania przez użytkownika lub danego zastosowania. Uwzględniając różnorodne czynniki wpływające na użytkowanie i stosowanie produktu PCE, wśród których niektóre wyjątkowo znajdują się w zakresie wpływu i wiedzy użytkownika, ważne jest, aby użytkownik ocenił produkt PCE w celu ustalenia, czy jest on odpowiedni dla określonego przeznaczenia i nadaje się do metody stosowania przez użytkownika lub danego zastosowania. Użytkownicy dostarczonych Informacji przyjmują pełną odpowiedzialność za wszelkie decyzje koncepcyjne / konstrukcyjne podjęte odnośnie przydatności użytkowej. Podczas ustalania najlepszego sposobu zastosowania udostępnionych danych, użytkownicy muszą polegać na swoim własnym osądzie lub osądzie specjalisty odpowiedzialnego za koncepcję / konstrukcję. Użytkownicy zgadzają się z tym, że PCE nie ma obowiązku udostępniania dodatkowych szczegółów, badań lub danych badawczych w swoim imieniu.

Odpowiedzialność PCE, o ile występuje, ogranicza się ściśle do wymiany produktu. W żadnym wypadku PCE nie ponosi odpowiedzialności za żadne inne, wynikające z awarii produktu, odszkodowanie przypadkowe, specjalne lub następcze, jak również o charakterze karnym, bez względu na teorię odpowiedzialności, zgodnie z którą roszczenia o takie odszkodowanie są wysuwane. PCE udziela pisemnych gwarancji dla wielu swoich produktów, a gwarancje takie stają się nadrzędne wobec treści zawartych w niniejszym dokumencie. Żadna treść tego dokumentu nie może być interpretowana lub rozumiana jako oczekująca na akceptację oferta sprzedaży produktów.