Ο αντιπρόσωπος μας στην Ελλάδα και την Κύπρο

Η μόνωση είναι «τέχνη»

Η λειτουργική μόνωση απαιτεί γνώση, εξειδίκευση και εμπειρία και υλοποιείται από επαγγελματίες. Οι αντιπρόσωποι μας, εφοδιασμένοι με την αναγκαία τεχνογνωσία, προσφέρουν συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ενδιαφερομένους σε όλες τις φάσεις της μελετητικής και κατασκευαστικής διαδικασίας.

FOR BUILDING AND INDUSTRIAL SALES REQUESTS

Διεύθυνση

Christakou - Stamatis
Consulting Engineers
Κνωσσού 2 
112 53 Αθήνα


Ταχυδρομική  διεύθυνση
Αναγνωστοπούλου 37 
106 73 Αθήνα

Επικοινωνία

Marina Christakou & Alexandros Stamatis
Τηλ. +30 210 867 99 49 
Τηλ. +30 693 752 64 79
thchrist@otenet.gr

Μάθετε περισσότερα

"Πού" και "Πώς" χρησιμοποποιείται το FOAMGLAS® ?
"Τί" το ιδιαίτερο χαρακτηρίζει το κυψελωτό γυαλί ?
Θα βρείτε τις απαντήσεις στην κεντρική  μας, αγγλική, ιστοσελίδα, όπου μπορείτε να δείτε και έργα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στα οποία έχει χρησιμοποιηθεί FOAMGLAS®.