Niels Bohr-byggnaden

Köpenhamn
Danmark

Niels Bohr-byggnaden ska vara ett ledande exempel på hållbar arkitektur. Målet man satte upp för denna byggnad var att den skulle vara arkitektoniskt och funktionellt integrerad och att den skulle vara hållbar med energiklass 1. Med hjälp av värmebeständig FOAMGLAS®-isolering av cellglas i tak och golv kan man uppnå detta ambitiösa mål.

Arkitekt
Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S
år
2015
Användning
Floor insulation, terrace roof

Institutet ska bli ledande inom hållbarhet, arkitektoniskt och funktionellt integrerat och dess byggnader ska underlätta en hållbar livsstil. Byggarbetena måste som minst uppfylla energiklass 1 och utföras med den senaste hållbara tekniken.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt