FOAMGLAS® SKYPEARLS 38

Tjocklek
100-200 mm
Storlek
600x450 mm
Densitet
100 kg/m³
Tryck
≥ 400 kPa
Termisk konduktivitet
≤ 0,038 W/(m·K)

Användningsområden

Fasader
Ventilerade fasader
Gröna fasader
Invändiga användningsområden
Luftkanaler/ ventilationsschakt
Parkeringsgarage – innuti väggar/tak

Produkttyp SKYPEARLS 38

FOAMGLAS® SKYPEARLS 38 är en nyutvecklad produkt som ger mängder av estetiska och kreativa möjligheter. Den består av FOAMGLAS®-isolering kombinerad med fabriksapplicerat A1-tätskikt. SKYPEARLS 38 tål uteklimat, vilket gör den till den idealiska brandsäkra lösningen för fasader med öppen klimatskärm. Den är också mycket lämplig som invändig isolering, i underjordiska garage, teknikrum och ventilationsschakt.