FOAMGLAS® READY S3

Výška
40-200 mm
Velikost
600x450 mm
Objemová hmotnost
130 kg/m³
Zatížení
≥ 900 kPa
Součinitel tepelné vodivosti
≤ 0,045 W/(m·K)

Oblasti použití

Tepelná izolace umožňující přímé natavení hydroizolace pro:
- ploché střechy: lepení na beton zastudena lepidlem PC® 800
- spodní stavbu: vodorovní i svislé konstrukce

Typ výrobku READY

Desky FOAMGLAS® READY jsou k dispozici ve formátu 60x45 cm a 120x60 cm. Tento typ izolace FOAMGLAS® má na horním líci nakašírovanou vrstvu asfaltu. Na tuto vrstvu je možné přímo natavit asfaltové pásy, což výrazně šetří čas. Je to dokonalý výrobek pro aplikace, u kterých je požadována ještě větší bezpečnost - jako jsou ploché střechy, spodní stavba nebo vegetační fasády. Desky lze lepit horkým asfaltem, ale také především pomocí našich lepidel za studena. Při celoplošném nalepení a slepení spár se jedná o jedno z našich nejspolehlivějších řešení, které vydrží po celou životnost budovy.

Třída S3

Desky FOAMGLAS® S3 mají hodnotu lambda 0,045 W/(m·K), pevnost v tlaku 900 kPa a jsou zcela rozměrově stabilní. V aplikacích, ve kterých je vysoká pevnost v tlaku důležitější než hodnota lambda (jako jsou střechy a podlahy s velkým zatížením), jsou desky FOAMGLAS® S3 často používané. V závislosti na požadované pevnosti v tlaku lze alternativně použít ještě únosnější desky FOAMGLAS® F. Důrazně doporučujeme, abyste při výběru pevnostní třídy desek důsledně respektovali výpočty statika.