Šikmá nebo zakřivená střecha na trapézovém plechu se skládanou krytinou

U všech typů šikmých nebo zakřivených střech na trapézovém plechu toto řešení eliminuje nejčastější rizika, jako je zatékání vody, šíření požáru nebo deformace. V případě kompaktní skladby z pěnového skla FOAMGLAS® doplněné o estetickou skládanou krytinu si můžete být jisti, že jste zvolili dlouhodobě bezpečné a kvalitní řešení.

Systémové benefity

 • Kvalita: Systém složený z kvalitních materiálů. Pro dosažení nejvyšší kvality doporučujeme systematický dozor na stavbě a profesionální konzultace s technickým zástupcem výrobce.
 • Cenová efektivita: Dlouhá životnost zajišťuje maximální hodnotu a zaručuje minimální náklady na údržbu.
 • Dlouhá životnost: Optimální tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti po řadu generací.
 • Bezpečnost: Kompaktní, celoplošně slepený izolační systém je prevencí rozsáhlých poruch a nákladných oprav způsobených zatečenou vlhkostí v případě lokálního poškození hydroizolace. Skladba není perforována mechanickým kotvením. Nehrozí u ní ani riziko kondenzace vodní páry.
 • Funkčnost: Tepelná izolace a parozábrana – vše v jedné funkční vrstvě FOAMGLAS®. Jednoduchá a univerzální možnost vytvoření spádové vrstvy z prefabrikovaných spádových desek. Kotvení plechové krytiny zcela bez tepelných mostů. Jednoduchá jednoplášťová konstrukce přináší výraznou úsporu obestavěného prostoru.
 

Technické listy výrobku

  Bezpečnostní listy materiálů

   Široká nabídka výrobků

   Nabízíme Vám řadu izolačních výrobků a příslušenství pro vytvoření dokonalého řešení přizpůsobeného Vašemu konkrétnímu projektu. V závislosti na Vašich požadavcích (tepelný odpor, pevnost v tlaku, aplikace apod.) máme na výběr ze široké škály izolačních výrobků a příslušenství. Další informace naleznete na stránkách našich výrobků. 

    

   Související referenční projekty

   Právní upozornění

   Informace vztahující se k produktům / systémům / řešením nabízeným Společností, které jsou uvedené na této webové stránce, jsou poskytovány v dobré víře a pouze za účelem podání informací obecného charakteru. Tyto obecné informace jsou vždy podřízeny specifickým produktovým podmínkám / zvláštnímu právnímu upozornění, s jehož obsahem se mohou uživatelé seznámit zde: Právní upozornění